Zajęcia prof. zw. dr hab. Wiesława Krajki

Zajęcia prof. zw. dr hab. Wiesława Krajki

Kolejne zajęcia prof. zw. dr hab. Wiesława Krajki - 27.02.2019 r.

Od godz. 8.00 Profesor odbywa seminarium magisterskie dla 2 roku II stopnia fil.ang.st.stacj. i zaległych seminarzystów.