Współpraca

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi to przede wszystkim wspólne badania z tradycyjnymi partnerami:

Uniwersytetem Wileńskim, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. K. Minina w Niżnym Nowgorodzie, Uniwersytetem w Tarnopolu, z Julius-Maximilians-Universitat w Würzburgu, University of Manchester, School of Arts, Languages and Cultures, Centre for Translation and Intercultural Studies, University of Texas oraz Aston University w Birmingham.

W najbliższym czasie dotychczasowe umowy z ośrodkami w USA, Rosji, Litwie, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech będą uzupełnione o kolejne umowy z ośrodkami w USA i w krajach skandynawskich. Podjęto także działania w celu podpisania wkrótce umowy o współpracy z University of Malta, Faculty of Arts, Msida.