Warsztaty (FIlologia germańska)

Szanowni Państwo

ch00Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie warsztatami organizowanymi przez Instytut Filologii Obcych (Filologia Germańska) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku 2015/2016.

 Jednocześnie pragniemy Państwu przedstawić ofertę na rok 2016/2017. Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów szczególnie zainteresowanych językiem niemieckim na nieodpłatne cykliczne spotkania warsztatowe pod hasłem „Deutsch alternativ”, które odbywać się będą w podanych terminach w godzinach 9.45 – 11.15 w sali 214 na drugim piętrze w budynku Centrum Języków Obcych przy ul. Świętokrzyskiej 21D. Warsztaty kierowane są do uczniów na różnym poziomie językowym (zarówno średniozaawansowani, jak i zaawansowani, ale też początkujący i zainteresowani językiem niemieckim).

 Niniejsza oferta ma na celu:

  • popularyzację języka niemieckiego wśród młodzieży,
  • zmotywowanie ucznia do zainteresowania się krajami niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria),
  • zachęcenia ucznia do pogłębiania znajomości języka niemieckiego i rozwijania swoich pasji językowych na UJK.

Pragniemy także zwrócić uwagę Państwa uczniów na rozszerzenie oferty edukacyjnej UJK w zakresie Filologii Germańskiej. Od roku akademickiego 2014/2015 oferujemy naszym studentom następujące specjalizacje do wyboru:

  • Filologia germańska tłumaczeniowa,
  • Filologia germańska z międzynarodową komunikacją turystyczną,
  • Filologia germańska z językiem biznesu.

Studenci mają także możliwość nieodpłatnego uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Oczywiście prowadzimy studia licencjackie i magisterskie.

PROGRAM WARSZTATÓW “Deutsch alternativ” 2016/17

WARSZTATY – DONATA WÓJCIK

LINK DO FOTOGRAFII Z WARSZTATÓW