Rozkład zajęć (filologia angielska – studia niestacjonarne)


Zawartość tej strony będzie publikowana pod nowym adresem:

proszę zaktualizować swoje odnośniki
na stronę: http://ilij.ujk.edu.pl
i tam w kolumnie "Filologia angielska" odnaleźć rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych