Pomoc stypendialna

Pomoc stypendialna

dla studentów

TymfPodejmując studia filologiczne, można otrzymać wsparcie w razie trudniejszej sytuacji materialnej, która może wynikać z różnych przyczyn. Studenci UJK mogą otrzymać:

  • stypendium socjalne
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów (nawet 1200 zł)
  • zapomogę

Otrzymanie stypendium nie jest ograniczone do trybu studiowania (stacjonarnego czy niestacjonarnego), stopnia studiów (studia licencjackie albo magisterskie), ale tylko od spełnienia odpowiednich kryteriów.

Kliknij po szczegółowe informacje.