Plan sesji (Filologia angielska)

Plan sesji

Filologia angielska

Uwaga !!! Terminy egzaminów PNJA oraz PNJR będą zaznaczone kolorem czerwonym

WykładowcaOpis konsultacji, egzaminu, zaliczenia  
Dr Paweł KapturStudia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z Literatury angielskiej do XVIII w.
20 września (piątek), godz. 14.00, sala 214.


Konsultacje w sesji poprawkowej.
20 września (piątek), godz. 12.30 - 14.00, pok. 228.
Dr Anna Słońsesja poprawkowa

16. września (poniedziałek)

11-12 konsultacje (sala 131)20. września (piątek)

14-15 konsultacje (sala 131)

15-16 zaliczenie poprawkowe (studenci stacjonarni i niestacjonarni) [sala 117]

16-17 egzamin poprawkowy (studenci niestacjonarni) [sala 117]24. września (wtorek)

11-12 konsultacje [sala 131]

12-13 egzamin poprawkowy (studenci stacjonarni) [sala 214]

*****************************************************************************
Dr Krzysztof KasińskiKonsultacje w sesji poprawkowej w dniu 20.09.2019 w godz. 15-18.00
Mgr Dariusz M. KoniewiczTERMINY EGZAMINÓW PNJA w sesji poprawkowej
Studia stacjonarne II rok filologii angielskiej:
Egzamin pisemny PNJA: 20.09.2019 s. 214
Egzamin ustny PNJA: 19.09.2019 godz 10:00 s. 217

Lingwistyka stosowana II rok:
Egzamin pisemny PNJA: 23.09.2019 godz 10:00 s. 217
Egzamin ustny PNJA: 24.09.2019 godz. 15:00 s. 228

Mgr Dariusz M. Koniewicz, konsultacje w sesji poprawkowej:
16.09.2019 godz. 11:00-13:00
17.09.2019 godz. 11:00-13:00
Dr Anna MusiałEgzamin z PNJA dla I roku Lingwistyki Stosowanej
- ustny: 19.06.2019r. godz. 9:00 s. 116
- pisemny: 01.07.2019r. godz. 9:00 s. 214
Dr Robert Murdochkonsultacje w sesji poprawkowej: 12.09.2019 r. godz. 12.00-13.30
Dr Jacek Szajewskikonsultacje w sesji poprawkowej:
16.06.2019 – godz. 10.00-11.30, sala 131.
Dr hab. Magdalena Ożarskakonsultacje w sesji poprawkowej:: czwartek 19-ego września, 10.00-11.30, pok. 127.
Mgr Alicja LewickaSesja poprawkowa wrzesień 2019:

Konsultacje
- dla Lingwistyki stosowanej 18.09. godz 13.30-15, pok. 228
- dla Filologii angielskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne) 18.09. godz. 15-16.30, pok.228

Filologia angielska Rok 2 studia niestacjonarne
- Egzamin PNJA pisemny 20.09 godz. 13
- Egzamin PNJA ustny 21.09 godz. 9, pok. 228

Lingwistyka stosowana Rok 1
Egzamin z Gramatyki praktycznej języka angielskiego 23.09. godz. 9, pok.
228

Lingwistyka stosowana Rok 3
- Egzamin PNJA pisemny 23.09 godz. 10.30, pok. 228
- Egzamin PNJA ustny 24.09 godz. 15.30, pok. 228


Mgr Paulina Pietraskonsultacje w sesji poprawkowej: 16.09 w godz. 16.30-18.00 s. 229.

termin egzaminu ustnego PNJA dla 1 roku studiów niestacjonarnych: 21.09.2019 godz. 9.30.
Dr hab. Grzegorz TrębickiPlan sesji poprawkowej:

20.09 piątek godz. 17.00

Zaliczenia z przedmiotów: Literatura Angielska Początków 20w; Współczesna Literatura Angielska; Wstęp do literaturoznawstwa (studenci dzienni i zaoczni s. 214)

20.09 piątek od godz. 17.15 s. 214

Konsultacje, sprawy różne, seminarium

Uwaga! Sprawy niestandardowe (tj., np. nie dotyczące zaliczeń z wymienionych powyżej przedmiotów) należy wcześniej zgłosić mailowo: grzegorz.trebicki@ujk.edu.pl.22.09 niedziela

godz. 10.00 Egzamin poprawkowy Literatura Angielska Początków 20w (studenci dzienni i zaoczni) s. 214

godz. 11.30 Egzamin poprawkowy Współczesna Literatura Angielska (studenci dzienni i zaoczni) s. 214

godz. 11.30 Egzamin poprawkowy Wstęp do literaturoznawstwa (studenci zaoczni) s. 214
Mgr Magdalena Hądzlikkonsultacji w sesji poprawkowej: 17.09 od 12.00 do 13.30 w pokoju 128.
Dr Agnieszka Szwachsesja poprawkowa:
16.09.2019 w godz. 9.00-10.00 konsultacje s. 229
egzamin z Kultury Brytyjskiej s.117 w godz. 10.00 - 11.00
23.09.2019 w godz. 9.00-10.00 konsultacje s. 229
Dr Anna Szczepanek-GuzSesja poprawkowa :

17 września ( wtorek)
g.10.00, I rok, st. stacjonarne- zaliczenie, s. 215
g. 10.45, II i III rok., st. stacjonarne, konsultacje/ zaliczenie, s. 215


23 września ( poniedziałek)
g. 16.00, I rok, st. stacjonarne, EGZAMIN: Wstęp do literaturoznawstwa s. 215
II i III rok, st. niestacjonarne - zaliczenie
Mgr Paulina Ołowniakonsultacji w sesji poprawkowej: 16 września poniedziałek godz. 11.00-12.30. Nr sali do sprawdzenia na portierni.
Dr Beata Domagałakonsultacje w sesji poprawkowej:
19.09 (czwartek) w godz. 14.30-16.00 p. 132
Dr Magdalena Feretkonsultacje w sesji poprawkowej:
25.09. w godz. 12.00-14.00
Dr Ewa Oberdakonsultacje w sesji poprawkowej: 23.09.2019 godzina 9.30-11.00 sala 107.
Dr Oskar Gawlikkonsultacje w sesji poprawkowej: 24.09 (wtorek) od godziny 13.30 do 15.00 w sali 120 lub 131.
Dr Shala Barczewskakonsultacje w sesji poprawkowej:
20.09 godz. 13.00
Mgr Dorota UcigKonsultacje w sesji:
22.06.2019 13.15-14.45
Dr Łukasz Stolarskikonsultacje w sesji poprawkowej: 24 września w godz. 14.00-15.30
Dr Michał MazurkiewiczKonsultacje w sesji poprawkowej:

18.09., g. 11-12 30, p. 230.
Dr Beata GłowińskaKonsultacje w sesji poprawkowej:

16.09.2019 godz. 9.00-10.30 p. 231
25.09.2019 godz. 9.00-10.30 p. 231
Dr Anna MusiałEgzamin z PNJA dla I roku Lingwistyki Stosowanej:
23.09.2019r. godz. 9.00 s. 220
Konsultacje w sesji poprawkowej:
23.09.2019r. godz. 11.15-12.45 p. 228
Mgr Małgorzata Kruszelnicka26 czerwca
w godz. 10.00-11.45 ul. Świętokrzyska 15 budynek G sala C115

27 czerwca
w godz. 11.00-13.00 ul. Świętokrzyska 15 budynek G sala C115

1 lipca
w godz. 12.30-13.30 ul. Świętokrzyska 15 budynek G Aula B3

4 lipca
w godz. 11.00-12.00 ul. Świętokrzyska 15 budynek G Aula C116
Mgr Ewa Dziewięckakonsultacje w sesji poprawkowej:
środa 18.09 w godz 10.30 do 12.00
wtorek, 24.09. 10.30
Dr Agata ChrobotKonsultacje w sesji poprawkowej;
17 września 2019 r IFO s. 230 godz. 16.00-17.30
Prof. zw. dr hab. Waldemar KowalskiKonsultacje w sesji poprawkowej;

piątek: 20 września, w godz. 10.00-11.30 Instytut Filologii Obcych, pok. 218
Mgr Marta ChmielewskaTermin egzaminu poprawkowego PNJA
20 września, piątek godz. 9.00 dla studiów stacjonarnych 1 i 2 rok
oraz
13.00 dla studiów niestacjonarnych 1 i 2 rok. Sala 214.

Termin dyżuru w sesji poprawkowej: 18 września, środa 10.00. sala 228.
Dr Roman S. Czarnykonsultacje/egzaminy w sesji poprawkowej:
23 września (poniedziałek) godz. 11:30 - 14:00, sala 117.
Dr Sylwester ŁodejKonsultacje w sesji poprawkowej;
poniedziałek 16.09 godz. 9.00-10.00
poniedziałek 23.09 godz. 9.00-10.00
Mgr Bartosz SowińskiKonsultacje w sesji poprawkowej 20 września, o 13.00, w sali 128.
Dr Urszula Niekrakonsultacje w sesji poprawkowej: wtorek 17.09. od godz.12.30-14.00
Mgr Dorota Ucigkonsultacje w sesji poprawkowej: w czwartek 19.09.2019 r. w godz. 14.15-15.45 sala 118.
Dr Donata Wójcikkonsultacje w sesji poprawkowej:
17.09. (wtorek) 9.00-11.00
18.09 (środa) 13.00-15.00
23.09. (poniedziałek) 10.00-12.00
Mgr Piotr Beńkonsultacje w sesji poprawkowej: 24.09. 15:00-16:30 p. 228
Mgr Paweł Kozłowskikonsultacje w sesji poprawkowej:

poniedziałek: 23 września - 8,00 - 9,30
sobota: 28 września - 8,00 - 9,30