Pasjonaci Wiedzy 2018

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż do dnia 02.10.2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu współfinansowanego z funduszy europejskich pt. PASJONACI WIEDZY moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów  i olimpiad przedmiotowych – uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych określonym przedmiotem.

Projekt zakłada utworzenie czterech grup: zainteresowanych językiem niemieckim, językiem angielskim, językiem rosyjskim oraz historią. Zajęcia będą trwały jeden rok akademicki (90 godzin – dwa razy w miesiącu po 5 godzin lekcyjnych, w tym wyjazdy edukacyjne). Ogólna tematyka projektu to Stereotypy narodowe w języku, literaturze oraz innych płaszczyznach kultury krajów niemieckiego/angielskiego/rosyjskiego obszaru językowego/ Społeczeństwa multikulturowe/ Mniejszości narodowe w Polsce. Zajęcia grup językowych będą odbywać się w większości po angielsku/niemiecku/rosyjsku z możliwością wyjaśniania trudniejszych treści w języku polskim.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 09.10.18 r. do:

-Instytutu Filologii Obcych, ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce: sekretariat (pokój 125) mgr Agata Rusin lub dr Donata Wójcik  pokój 231.

-Dodatkowo wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe można dostarczyć do sekretariatu szkoły do której uczęszcza osoba zainteresowana wzięciem udziału w projekcie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 208, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Agnieszka Ciszek – 041 349-72-81; agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl

Instytut Filologii Obcych, ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce.

Agata Rusin: 041 349-68-01, pokój 125; agata.rusin@ujk.edu.pl

Donata Wójcik: 504 559 996, pokój 231; donata@poczta.onet.pl

Harmonogram zajęć w 2019 r.

Pobierz tutaj -> (PDF, 491KB)

Poniżej przedstawiamy ogólny zakres tematyczny (plan) dla każdego modułu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o konferencji: STEREOTYPY WCZORAJ I DZIŚ

Data:    24.05.2019, godz. 9.00.-13.00        WSTĘP WOLNY!!! ZAPRASZAMY!!!

Miejsce: Centrum Języków Obcych (CJO, Sala 214), ul. Świętokrzyska 21D, Kielce

Organizatorzy:       Instytut Filologii Obcych, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Urząd Miasta w Kielcach

Pobierz tutaj -> (PDF, 554KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy projektu (uczniowie kieleckich szkół ponadgimnazjalnych) przedstawią swoje prezentacje związane z tematem projektu: STEREOTYPY NARODOWE WCZORAJ I DZIŚ

Miejsce: Pałacyk Zielińskiego, ul. Zamkowa 5, Kielce, dn. 21.06.2019  godz. 12.00-14.30.

Plan prezentacji w Pałacyku ZIelińskiego

Pobierz tutaj -> (PDF, 798KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty do pobrania: