Ogłoszenie od Dr hab. M. Ożarskiej dla studentów I i II roku

Ogłoszenie od Dr hab. M. Ożarskiej dla studentów I i II roku

I rok II stopnia filologii angielskiej: Materiały na najbliższe zajęcia
ze sprawności akademickich w zasobach.