Dwa ogłoszenia od Dr hab. G. Trębickiego

Dwa ogłoszenia od Dr hab. G. Trębickiego

Ostateczny termin zaliczeń ze Wstępu do literaturoznawstwa z dr hab.
Grzegorzem Trębickim zostaje wyznaczony na 8 II, godz. 19.00, s. 214


Dr hab Grzegorz Trębicki wyznacza najbliższy termin konsultacji na 8
II, godz. 19.15, s. 214