Odwołanie zajęć i konsultacji Mgr M. Hądzlik-Białek