Odwołane zajęcia dra J. Hajduka

Odwołane zajęcia dra J. Hajduka

Dnia 24 kwietnia nie odbędą się zajęcia dra J. Hajduka z powodu udziału w pracach zespołu wizytującego na WZ. Termin odrobienia zostanie ustalony na następnym spotkaniu.