O nas

Instytut Filologii Obcych należy do najmłodszych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, chociaż studia filologiczne mają dłuższą historię. IFO w swym obecnym kształcie powstał w roku akademickim 2011/2012 w wyniku połączenia Instytutu Filologii Rosyjskiej oraz Samodzielnego Zakładu Neofilologii. Fuzja organizacyjna przyniosła prowadzenie studiów neofilologicznych w ramach wspólnego kierunku Filologia, ale realizowane w formie filologii poszczególnych języków nowożytnych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Od roku akademickiego 2016/2017 w ofercie kształcenia pojawiła się też Lingwistyka stosowana. Zajęcia ze studentami prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna: 4 profesorów, 13 doktorów habilitowanych, 37 doktorów oraz 27 magistrów.

Instytut mieści się w nowoczesnym budynku Centrum Języków Obcych UJK przy ul. Świętokrzyskiej 21D, w nowym campusie uniwersyteckim. Obok niego znajduje się gmach Biblioteki Głównej oraz Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe, a także Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Zajęcia odbywają się w czterech salach wykładowych, dziewięciu salach ćwiczeniowo-konwersacyjnych, czterech laboratoriach językowo-komputerowych. Zarówno sale dydaktyczne, jak i cały budynek ma zapewniony dostęp do internetu, który jest możliwy też na korytarzach, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe. Studenci i pracownicy chętnie korzystają też z nowoczesnego i darmowego bezprzewodowego dostępu do Internetu: Eduroam (dostępnego w całym Uniwersytecie oraz na niektórych, innych uczelniach w Polsce, Europie i na świecie).

Dojazd studentom i pracownikom umożliwiają autobusy komunikacji miejskiej, zaś dla zmotoryzowanych zabezpieczono bezpłatne miejsca do parkowania. Dla potrzeb studiujących na parterze obiektu zorganizowana została duża szatnia, obok której znajduje się punkt gastronomiczny. Przemieszczanie się studentom niepełnosprawnym umożliwia winda. Zainteresowani sportem mogą rozwijać swoje pasje w Akademickim Związku Sportowym, a chętni do pracy społecznej odnajdują się w organizacjach studenckich, samorządzie czy – a jakże – kołach naukowych.