Nowy, majowy termin zajęć prof. zw. dr hab. Wiesława Krajki

Nowy, majowy termin zajęć prof. zw. dr hab. Wiesława Krajki

Kolejne zajęcia prof. zw. dr hab. Wiesława Krajki - 22.05.2019 r.

Od godz. 8.00 Profesor odbywa seminarium magisterskie dla 2 roku II stopnia fil. ang. st. stacj.