Materiały od Prof. zw. dr hab. Waldemara Kowalskiego dla studentów II roku stacjonarnych i niestacjonarnych