Centrum Przygotowawczo-Egzaminacyjne (Filologia rosyjska)

Centrum Przygotowawczo Egzaminacyjne

W roku 1994 Uczelnia zawarła umowę z Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, na mocy której przy Instytucie Filologii Rosyjskiej utworzono pierwsze w kraju Centrum Certyfikacyjno-Egzaminacyjne z prawem prowadzenia kursów przygotowawczych krótko i długoterminowych, współuczestnictwa w egzaminach (na prawach egzaminatorów) na certyfikat znajomości rosyjskiego języka biznesu i komercji oraz języka rosyjskiego na co dzień.

Egzaminy te przeprowadzają w naszym Centrum pracownicy naukowi Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina i przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Rosyjskiej Federacji. Pierwszy taki egzamin w Polsce odbył się w czerwcu 1995 roku, a we wrześniu zostały wydane przez Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina pierwsze na świecie certyfikaty.

Obecnie wydawane są następujące certyfikaty:

  • Język rosyjski na co dzień. Poziom progowy języka ogólnego (B1 – Threshold Level). Poziom zaawansowany (postprogowy) języka ogólnego (B2 – Vantage)
  • Język rosyjski do użytku służbowego. Biznes i komercja. Trzy poziomy: Poziom bazowy (B1 – Threshold Level), Poziom średni (B2 – Intermediate) oraz Poziom zaawansowany (C1- Advanced).
  • Język rosyjski w turystyce. Poziomy A2 (Waystage) i B1 (Threshold Level).

 

UWAGA!

Ogłaszamy nabór na kursy języka rosyjskiego wg następujących programów:

  • język rosyjski biznesu (B1, B2, C1)
  • język rosyjski codziennego użytku (A1-C2)
  • język rosyjski w biznesie turystycznym (RET-1, RET-2, RET-3)

Kurs przewiduje 120 godzin lekcyjnych. Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursu 80-godzinnego lub intensywnego dla osób zaawansowanych (60 godz.).

Zajęcia będą się odbywały w soboty-niedziele w nowocześnie wyposażonym budynku Centrum Języków Obcych UJK. Zapisy na kurs – do 10 października 2014 pod tel. 506-073-691 (Kierownik Centrum Przygotowawczo-Egzaminacyjnego – dr Irina Rolak).

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na certyfikat języka rosyjskiego wg wskazanych poziomów zgodnych z poziomami wiedzy językowej UE. Egzaminy przyjmują egzaminatorzy Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S.Puszkina w Moskwie oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej (język biznesu).

Zdobyte certyfikaty ułatwiają ubieganie się o pracę w firmach polskich, rosyjskich oraz zagranicznych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania certyfikatu oraz poziomów językowych można będzie uzyskać tutaj oraz na stronie Instytutu Puszkina: http://www.pushkin.edu.ru/——сертификаты по русскому языку. Tu można również zapoznać się z testami na odpowiednie poziomy.

Zajęcia prowadzą doświadczone wykładowcy Instytutu Filologii obcych oferujące nowoczesne metody prowadzenia zajęć.

ZAPRASZAMY!

Dyrektor Centrum – dr Irina Rolak