Akredytacje

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał ocenę pozytywną
wystawioną przez Polską Komisję Akredytacyjną (uchwałą Nr 99/2015 z dnia 19 lutego 2015 r).