Władze

Dyrekcja Instytutu


Dyrektor Instytutu Filologii Obcych
dr Jan Hajduk
tel. (połączenie przez sekretariat): 41 349-7131 lub 41 349-6801
E-mail: jan.hajduk@ujk.edu.pl
Dyżur (pok. 126): czwartek, 13.30-15.00
Konsultacje: poniedziałek, 15.00 – 17.00

Wicedyrektor ds. naukowych
dr hab. prof. UJK Magdalena Ożarska
E-mail: magdalena.ozarska@ujk.edu.pl
Dyżur : czwartek, 11.00 – 12.30
Konsultacje
: – czwartek, 9.30-11.00
Tel. 41 349 7133

Wicedyrektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr Hanna Mijas
E-mail: hanna.mijas@ujk.edu.pl
Dyżur: czwartek, 11.00-13.00
Konsultacje
: poniedziałek, 15.00-16.30
Tel. 41 349 6802