Władze

Dyrekcja Instytutu


Dyrektor Instytutu Filologii Obcych
dr Jan Hajduk
tel. (połączenie przez sekretariat): 41 349-7131 lub 41 349-6801
E-mail: jan.hajduk@ujk.edu.pl
Dyżur (pok. 126): czwartek, 9.30-11.30
Konsultacje: piątek, 13.00 – 14.30

Wicedyrektor ds. naukowych
dr hab. prof. UJK Magdalena Ożarska
E-mail: magdalena.ozarska@ujk.edu.pl
Dyżur : czwartek  11.00 – 12.30
Konsultacje
: – czwartek 9.30-11.00
Tel. 41 349 7133

Wicedyrektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr Hanna Mijas
E-mail: hanna.mijas@ujk.edu.pl
Dyżur:  czwartek: 13.00 – 15.00
Konsultacje
:  poniedziałek: 11.30 – 13.00
Tel. 41 349 6802