Pasjonaci Wiedzy

PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć
wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” organizowanym przez UJK i Urząd Miasta w Kielcach. Projekt skierowany jest do uzdolnionej młodzieży (min. laureaci konkursów i olimpiad) szkół ponadgimnazjalnych z miasta KIELCE (liceum/technikum klasa 1 lub 2) szczególnie zainteresowanych językami obcymi oraz historią, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje naukowe pod kierunkiem kadry akademickiej w formie niekonwencjonalnych zajęć dydaktycznych.

Projekt zakłada utworzenie czterech grup: zainteresowanych językiem niemieckim, językiem angielskim, językiem rosyjskim oraz historią. Zajęcia będą trwały jeden rok akademicki (90 godzin – dwa razy w miesiącu po 5 godzin lekcyjnych, w tym wyjazdy edukacyjne). Ogólny temat projektu to Stereotypy narodowe w języku, literaturze oraz innych płaszczyznach kultury krajów niemieckiego/angielskiego/rosyjskiego obszaru językowego/ Społeczeństwa multikulturowe/ Mniejszości narodowe w Polsce. Zajęcia grup językowych będą odbywać się w większości po angielsku/niemiecku/rosyjsku z możliwością wyjaśniania trudniejszych treści w języku polskim. Szczegółowe plany poszczególnych grup są załączone niżej.

Serdecznie proszę również o rozpowszechnienie tej informacji wszelkimi kanałami do nauczycieli wymienionych przedmiotów.

Poniżej linki do informacji szczegółowych o projekcie (na stronie UJK i UM) oraz do rekrutacji (formularz zgłoszeniowy). Rekrutacja trwa do 6.10.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu 09.10 (pon.). Dokumenty można składać w sekretariatach szkół oraz w sekretariacie Instytutu Filologii Obcych, ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 125

Informacja z dnia 09.10. – Po doprecyzowaniu kryteriów rekrutacji termin składania dokumentów zostaje wydłużony do 16.10. godz. 15.00. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się dn. 17.10. O przyjęciu na listę podstawową bądź rezerwową uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.  Pełna lista uczestników (wraz z punktacją)  jest do wglądu w sekretariacie IFO, ul. Świętokrzyska 21D, pok. 125.

Serdecznie polecam i zapraszam

dr Donata Wójcik

Tel. 504 55 99 96

Harmonogram zajęć

Pobierz tutaj -> (DOCX, 105KB)

Pobierz tutaj -> (DOCX, 1.74MB)

Plan Historia

Pobierz tutaj -> (DOC, 137KB)

Plan Angielski

Pobierz tutaj -> (DOCX, 97KB)

Plan Rosyjski

Pobierz tutaj -> (DOCX, 98KB)

Plan Niemiecki

Pobierz tutaj -> (DOCX, 98KB)