Hajduk Jan [dr]

Dr Jan Hajduk

???????????????????????????????Jan Hajduk – germanista, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich; Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego; Stowarzyszenia Pomost. Mieszka w Sandomierzu.

Zainteresowania naukowe: językowa analiza inskrypcji nagrobnych, kategoryzacja w języku, związki języka i kultury.

Prowadzi zajęcia z zakresu "Gramatyki opisowej języka niemieckiego", "Pracy z tekstem medialnym", "Szwajcarskiej odmiany języka niemieckiego", "Tekstologii".

W czasie wolnym lubi czytać: Tolkien, Mackiewicz, Ziemkiewicz, Ossendowski, Roth, Wittlin, Kafka. Najlepszym filmem dla niego jest "Cristiada", zaś utworem muzycznym "Marsz Radetzkiego". Gdy ma nieco więcej czasu, jeździ z rodziną w góry - najchętniej w Bieszczady lub Tatry. Poza Polską, uważa, równie pięknie jest jeszcze w Wielkim Księstwie Liechtenstein i może w Toskanii:)

Ostatnie publikacje:

- 2015,  „Ihr wisset den Weg.” Einige Bemerkungen zum sprachlichen Bild des Weges im Lichte der Framesemantik, [w:] I. Bartoszewicz, J. Szczęk, A. Tworek (red.) "Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch II", Wrocław-Dresden.

- 2015, Językowo-kulturowe wykładniki identyfikujące „zwykłych ludzi” w inskrypcjach nagrobnych na przykładzie Liechtensteinu, [w:] „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 3/2015.

Ostatnie referaty wygłoszone na konferencjach:

- O kulturze niepamięci z perspektywy cmentarza (referat wygłoszony podczas konferencji "... iż swój język mają - w poszukiwaniu tożsamości językowej" w Uniwersytecie Gdańskim - 2015 r.).

- Über Friedhof als Erinnerungs- und Gedächtnisort (referat wygłoszony podczas konferencji "Kulturen und Sprachen der Erinnerung" w Uniwersytecie Warszawskim - 2015 r.).

- Zwischen Himmel und Erde: die gefallenen Soldaten erwarten Auferstehung (referat wygłoszony podczas konferencji "Linguistik- und Literaturtage w Uniwersytecie Brno w Czechach - 2015 r.).

 

KONTAKT: jan.hajduk@ujk.edu.pl