Plan studiów (Lingwistyka stosowana)

Plan studiów

Lingwistyka stosowana

Przedmiot semestr liczba godzin liczba punktów ECTS
MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY
1 Lektorat języka obcego 2, 3, 4, 5 120 9
2 Wychowanie fizyczne 1, 2 60 2
3 Technologia informacyjna 1 30 1
4 Filozofia 30 2
5 Wybrane zagadnienia interkulturowości 45 3
6 Przysposobienie biblioteczne  1 2  
7 BHP i ergonomia  1 2  
8 Ochrona własności intelektualnej 1 15 1
Przedsiębiorczość 1 15
MODUŁ KIERUNKOWY / PODSTAWOWY
1 Wstęp do językoznawstwa 1 15 4
2 Praktyczna nauka języka angielskiego 1,2 240 18
3 Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1,2 240 18
4 Gramatyka opisowa języka angielskiego 2,3,4 90 6
5 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego 2,3,4 90 6
6 Wybrane zagadnienia z językoznawstwa konfrontatywnego 5 15 3
7 Podstawy przekładoznawstwa   15 3
8 Podstawy leksykografii 3 15 2
9 Podstawy komunikacji 2 15 2
10 Anglojęzyczne nrternetowe zasoby lingwistyczne 3 10 1
11 Zasoby lingwistyczne RUNET 3 10 1
12 Realioznawstwo krajów anglojęzycznych 3 15 1
13 Realioznawstwo rosyjskie 3 15 1
14 Praktyka zawodowa 6 120 6
MODUŁ DYPLOMOWY
1 Proseminarium 3 15 3
2 Seminarium dyplomowe 4, 5,6 105 13
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - TŁUMACZENIOWY (Język angielski)
1 Specjalnościowe warsztaty komunikacyjne w  języku angielskim 3,4,5,6 330 19
2 Warsztaty tłumaczeniowe pisemne 4,5 30 4
3 Narzędzia CAT 3,4 30 3
4 Warsztaty tłumaczeniowe ustne 6 30 2
5 Tłumaczenia specjalistyczne 5,6 30 2
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - TŁUMACZENIOWY (język rosyjski)
1 Specjalnościowe warsztaty komunikacyjne w  języku rosyjskim 3,4,5,6 330 19
2 Teoria i praktyka przekładu 3,4,5 45 5
3 Techniki tłumaczenia 5,6 30 5
4 Wybrane zagadnienia tłumaczenia ustnego 6 15 1
5 Warsztaty leksykograficzne 4 15 2
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY- TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE (Język angielski)
1 Specjalnościowe warsztaty komunikacyjne w  języku angielskim 3,4,5,6 330 19
2 Tłumaczenia naukowo-techniczne i prawnicze 3,4,5 45 4
3 Tłumaczenia w zakresie finansów i bankowości 4,5 30 3
4 Tłumaczenia audiowizualne 5,6 30 2
5 Tłumaczenia poświadczone 6 15 2
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - ROSYJSKI JĘZYK BIZNESU
1 Rosyjski język biznesu 3,4,5,6 330 19
2 Językowa obsługa biznesu 3,4,5 45 5
3 Korespondencja w biznesie 4 15 2
4 Negocjacje biznesowe 6 15 1
5 Dokumentacja biznesowa 5,6 30 5
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - MANAGEMENT JĘZYKOWY (język rosyjski)
1 Specjalnościowe warsztaty komunikacyjne w  języku rosyjskim 3,4,5,6 330 19
2 Redagowanie i tłumaczenie tekstów publicystycznych i politycznych 3 15 1
3 Obsługa językowa dokumentacji urzędowej 4,5 30 5
4 Językowa obsługa stron internetowych 4 15 2
5 Warsztat tłumacza przysięgłego 5,6 30 3
6 Językowa obsługa negocjacji 6 15 2
MODUŁ FAKULTATYWNY I  (Specjalizacyjny)
1 Seminarium specjalizacyjne 3,4,5,6 120 8
2 Wykład monograficzny 3,4,5,6 60 4
MODUŁ FAKULTATYWNY II  (Kulturologiczny)
1 Podstawy lingwokulturologii i etnolingwistyki 3 15 1
2 Współczesna literatura anglojęzyczna 4 15 1
3 Wybrane zagadnienia z literatury angielskiej 5 15 1
4 Wybrane zagadnienia z literatury amerykańskiej 6 15 1
5 Wybrane zagadnienia z poezji rosyjskiej 4 15 1
6 Wybrane zagadnienia z rosyjskiej prozy klasycznej 5 15 1
7 Wybrane zagadnienia z rosyjskiej prozy XX w. 6 15 1
8 Wybrane zagadnienia literatury powszechnej 3,4 30 2