Plan sesji (Lingwistyka stosowana)

Plan sesji

Lingwistyka stosowana

Konsultacje, zaliczenia, egzaminy z zakresu j. angielskiego
i j. rosyjskiego oraz dodatkowo z lektoratu j. niemieckiego

Uwaga !!! Terminy egzaminów PNJA oraz PNJR będą zaznaczone kolorem czerwonym

WykładowcaOpis konsultacji, egzaminu, zaliczenia  
Dr Paweł KapturEgzamin z literatury angielskiej do XVIII w. (dr Paweł Kaptur)
19.06.2019 (środa)
studenci dzienni: 13.00
studenci zaoczni: 14.30
sala 214
Dr Anna Słoń21. czerwca (piątek)

12-13 konsultacje w sali 131

13-14.15 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej dla 2. roku studiów stacjonarnych w sali 117.

14.15-15 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej dla 1. roku studiów stacjonarnych w sali 117.

15-16 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej dla 2. roku studiów niestacjonarnych w sali 117.

16-17 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej dla 1. roku studiów niestacjonarnych w sali 117.28. czerwca (piątek)

11-12 konsultacje w sali 131

12-13.45 egzamin z gramatyki opisowej dla 2. roku studiów stacjonarnych w sali 214.

13.45-15 egzamin z gramatyki opisowej dla 1. roku studiów stacjonarnych w sali 214.

15-16 egzamin z gramatyki opisowej dla 2. roku studiów niestacjonarnych w sali 214.

16-17 egzamin z gramatyki opisowej dla 1. roku studiów niestacjonarnych w sali 214.

**********************************************************************************************************************

Dr Krzysztof Kasiński07.06.2019
Realioznawstwo krajów anglojęzycznych, 3 rok st. niestacjonarnych, godz. 15.00-16.30, s.220


25.06.2019
Realioznawstwo krajów anglojęzycznych, 3 rok st. stacjonarnych, godz. 10.00-11.30, s.215
Współczesna kultura Stanów Zjednoczonych, 2 rok st. stacjonarnych 2 stopnia, godz. 11.30-13.00, s. 215


28.06.2019
Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, 1 rok st. niestacjonarnych, godz. 15.00-16.00, s. 215


02.07.2019
Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, 1 rok st. stacjonarnych, godz. 10.00-11.30, s. 214
Mgr Dariusz M. KoniewiczTERMINY EGZAMINÓW PNJA
Studia stacjonarne II rok filologii angielskiej:
Egzamin pisemny PNJA: 24 czerwca w godz. 9.00-14.30, s. 214
Egzamin ustny PNJA: 25 i 26 czerwca od 9.30, s. 217

Lingwistyka stosowana II rok:
Egzamin pisemny PNJA: 27 czerwca w godz. 14.00-17.30, s. 215
Egzamin ustny PNJA: 19 czerwca o godz. 10.30 s. 115

Mgr Dariusz M. Koniewicz, konsultacje w sesji:
21 czerwca w godz. 13.00-15.00 s. 217
28 czerwca w godz. 13.00-15.00 s. 217
3 lipca w godz. 13.00-15.00 s. 217
Dr Anna MusiałEgzamin z PNJA dla I roku Lingwistyki Stosowanej
- ustny: 19.06.2019r. godz. 9:00 s. 116
- pisemny: 01.07.2019r. godz. 9:00 s. 214
Dr Robert MurdochRealioznawstwo II rok I st. studiów stacjonarnych: 27.06.2019 godz. 11.00 s. 116
Dr Jacek Szajewski22.06.19 (sobota) - egzamin fonetyka praktyczna, 1 rok st. niestacjonarne – godz. 10.00
26.06.19 (środa) - dyżur godz. 12.00-13.30
3.07.19 (środa) - dyżur godz. 12.00-13.30
Dr hab. Magdalena Ożarskakonsultacje w sesji: czwartek 4 lipca, godz. 10.30-12, pok. 127.
Mgr Alicja LewickaLingwistyka stosowana III Rok
Egzamin PNJA (pisemny i ustny): 10 czerwca 2019, w godz. 9.00-14.30,
sala 214

-------------------------------------------------------------------------
Lingwistyka stosowana I ROK
Egzamin pisemny z Gramatyki praktycznej jezyka angielskiego: 24 czerwca
2019, godz. 10.00, sala 215, 216
------------------------------------------------------------------------
Filologia angielska II ROK studia niestacjonarne I stopnia
- Egzamin PNJA pisemny: 29 czerwca 2019, w godz. 9.00-14.00, sale 214,
215
- Egzamin PNJA ustny: 30 czerwca 2019, godz. 9.00, pok. 228

------------------------------------------------------------------------
Konsultacje w sesji letniej 2018/2019
- dla studentow Filologii angielskiej: 19 czerwca 2019, godz. 10-11.30,
pok. 228
- dla studentow Lingwistyki stosowanej: 19 czerwca 2019, godz. 11.30-13,
pok. 228
Mgr Paulina PietrasTERMINY EGZAMINÓW PNJA
29.06.2019 godz. 9.00 s. 214 egzamin pisemny PNJA 1 rok 1 st. st. niestacjonarnych
30.06.2019 godz. 12.00 egzamin ustny PNJA 1 rok 1 st. st. niestacjonarnych

dyżury w sesji: 19.06. (śr) godz. 9.30-11.00 s. 229; 26.06. (śr) godz. 17.30-19.00 s. 229
Dr hab. Grzegorz TrębickiDr hab. Grzegorz Trębicki – plan sesji:

18.06 wtorek godz. 8.15-9.30 s. 117 konsultacje

22.06 sobota godz. 8.00 s. 214 - ostatnia szansa zaliczenia przedmiotu (kolokwium) „Współczesna literatura angielska” – II r I stopień (studenci stacjonarni i niestacjonarni)

22.06 sobota godz. 8.15 s. 214 – konsultacje, sprawy różne

22.06 sobota godz. 9.45 s. 214 - ostatnia szansa zaliczenia przedmiotu (kolokwium) „Literatura początku XX w” II r I stopień (studenci stacjonarni)

23.06 niedziela godz. 09.00 s. 214 - Egzamin „Współczesna literatura angielska” – II r I stopień (studenci niestacjonarni)

23.06 niedziela godz. 09.15 s. 214 – konsultacje, sprawy różne

23.06 niedziela godz. 11.00 s. 214 – Egzamin „Wstęp do literaturoznawstwa” Ir I st (studenci niestacjonarni)

28.06 piątek godz. 09.00 s. 214 – Egzamin „Literatura początku XXw” II r I stopień (studenci stacjonarni)

28.06 piątek godz.09.15 s. 214 - konsultacje, sprawy różne

02.07 wtorek godz. 08.00 s. 214 - Egzamin „Współczesna literatura angielska” – II r I stopień (studenci stacjonarni)

05.07 piątek godz 15.00 s. 214 - ostatnia szansa zaliczenia przedmiotu (kolokwium) „Literatura początku XX w” II r I stopień (studenci niestacjonarni)

05.07 piątek godz. 17.30 s. 214 – Egzamin „Literatura początku XXw” II r I stopień (studenci niestacjonarni)
Mgr Magdalena HądzlikDyżur w sesji: środa 19.06, godzina 11.00-12.30
w pokoju 128.
Dr Agnieszka SzwachEgzamin z Kultury Brytyjskiej
II rok studia licencjackie stacjonarne 19.06. 2019 godzina 9.00 sala
214
II rok studia licencjackie niestacjonarne 05.07.2019 godzina 16.00 sala
117

Konsultacje w sesji: 27 czerwca 2019 godzina 11.30 - 13.00 sala 229
Dr Anna Szczepanek-GuzTerminy egzaminów/konsultacji:

22 czerwca, g. 11.30, rok 2, st. niestacjonarne, Literatura amerykańska – konsultacje/zaliczenie

g. 11. 30, rok 3, st. niestacjonarne, Współczesna literatura amerykańska – egzamin


1 lipca,g. 13.00, rok 3. st. stacjonarne, Literatura amerykańska – konsultacje/zaliczenie s. 215

g. 14.00, rok 1. st. stacjonarne, Wstęp do literaturoznawstwa – egzamin, s. 214
Mgr Paulina Ołowniakonsultacje w sesji: 26 czerwca godz. 10.00-11.30. Nr sali do sprawdzenia na portierni.
Dr Beata Domagaławtorek, 25.06. od 8.00 do 9.30, pokój 132
czwartek, 27.06. Od 14.30 do 16.00, pokój 132.
Dr Magdalena Feretśroda 19.06. godz. 14.00-15.00
poniedziałek 24.06. godz. 15.00-16.00
Dr Ewa Oberda21.06.2019 godz. 8.00-9.00 sala 107
24.06.2019 godz. 9.00-10.00 sala 107
Dr Oskar Gawlik25.06 (wtorek)
w godz. 9.00 do 11.00 w sali 122.
Dr Shala Barczewskakonsultacje w sesji:
19.09.2019 - w środę od 10.00-11.00
26.09.2019 - w środę - godzina do ustalenia.

 

Konsultacje, zaliczenia, egzaminy w zakresie z j. rosyjskiego

WykładowcaOpis konsultacji, egzaminu, zaliczenia
Dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba26.06. i 03.07. (środy) godz. 10.00 - 12.00
dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK
Dr Switlana LeszczakDyżur: środa: 11.00-12.30
Dr Lidia Mazur-MierzwaLingwistyka stosowana : Egzamin 26 czerwca o godz. 10.00 w sali 128
Przedmiot: Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
Dr Eugeniusz Zubkow
Dr Katarzyna Nobis-Wlazło
prof. zw. dr hab. Ludmiła SzewczenkoKonsultacje u Pani prof. zw. dr hab. L. Szewczenko 2.07.2019 godz. 9.00
s. 129 dla I roku Lingwistyki stosowanej z przedmiotu PNJR-fonetyka
praktyczna, zaliczenie z w/w przedmiotu 3.07.2019 godz. 9.00 s. 129

Zaliczenie z przedmiotu PNJR-blok receptywno-leksykalny 14.07.2019 godz.
9.45-13.00 s . 221

 

Konsultacje, zaliczenia, egzaminy w zakresie z j. niemieckiego

WykładowcaOpis konsultacji, egzaminu, zaliczenia
Dr Beata Domagaławtorek, 25.06.2019, od 8.00 do 9.30, pokój 132
czwartek, 27.06.2019, od 14.30 do 16.00, pokój 132
Dr Donata Wójcik
Dr Magdalena Feretśroda 19.06. godz. 14.00-15.00
poniedziałek 24.06. godz. 15.00-16.00
Mgr Magdalena Hądzlik
Mgr Ralph Arzt
Dr Urszula Niekra
Mgr Bożena WierusKonsultacje: 24 czerwca 2019 r. w godz. 8.00-9.30, s. 231
Konsultacje: 28 czerwca 2019 r. w godz. 8.00-9.30, s. 231
1 lipca 2019 r. od godz. 9.30 Historia Niemiec, s. 219
Dr Agata Chrobot
Dr Ewa PiastaKonsultacje w sesji:

19.06, godz. 11:30-13:30
1.07, godz. 14:00-15:00
11.07, godz. 14:00-15:00
Dr Jan Hajduk
Dr Beata Głowińskaegzamin z dydaktyki języka niemieckiego dla II roku studiów II° :
21 czerwca 2019 godzina 9.00 sala 231
Mgr Ewa Dziewięckakonsultacje w sesji egzaminacyjnej:
Środa 19.06 godz.10.30
Poniedziałek 24.06 godz. 10.30
Mgr Małgorzata Kruszelnicka26-27 czerwca
w godz. 11.00-13.00 ul. Świętokrzyska 15 budynek G sala C115

1 lipca
w godz. 12.30-13.30 ul. Świętokrzyska 15 budynek G Aula B3