Plan sesji (Lingwistyka stosowana)

Plan sesji

Lingwistyka stosowana

Konsultacje, zaliczenia, egzaminy związane z j. angielskim

Uwaga !!! Terminy egzaminów PNJA są zaznaczone kolorem czerwonym

WykładowcaOpis konsultacji, egzaminu, zaliczenia
Prof. dr hab. Magdalena OżarskaEgzamin z przedmiotu Literatura angielska XIX w. (drugi rok st. stac. i
niestac. I stopnia):

- pierwszy termin: 7 i 8 lutego, godz. 9-18, s. 120

- termin poprawkowy: 23 lutego, godz. 9-18, s. 120

Do egzaminu mogą podejść wyłącznie osoby, które uzyskały zaliczenie
ćwiczeń z przedmiotu.

W pierwszym terminie proszę podzielić się na dwie podobne liczebnie
grupy (po jednej na każdy dzień).

Terminy konsultacji:

1 lutego (czwartek) 9.30-11, s. 120

15 lutego (czwartek) 9.30-11, s. 120

Prof. zw. dr hab. Waldemar KowalskiTerminy konsultacji:

5.01 – godz. 10.00-11.30 w Instytucie Historii, pokój C 420

12.01 i 19.01 – godz. 8.30-10.oo w Instytucie Filologii Obcych, pokój 128

26.01, 02.02, 16.02 oraz 23.02 – godz. 10.00-11.30 w Instytucie Historii, pokój C 420
Dr Anna Słońsesja egzaminacyjna

30. stycznia (wtorek) sala 120

12-13.30 konsultacje (dla wszystkich zainteresowanych) i zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej dla II roku studiów stacjonarnych

2. lutego (piątek) sala 120

12-14.30 egzamin z gramatyki opisowej dla II roku studiów stacjonarnych

14.30-15.30 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej dla II roku studiów niestacjonarnych

15.30-16.30 egzamin z gramatyki opisowej dla II roku studiów niestacjonarnych

sesja poprawkowa

16. lutego (piątek) sala 120

13-14.30 konsultacje (dla wszystkich zainteresowanych) i zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej dla II roku studiów stacjonarnych

14.30-15.30 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej dla II roku studiów niestacjonarnych

15.30-16.30 egzamin poprawkowy z gramatyki opisowej dla II roku studiów niestacjonarnych

21. lutego (środa) sala 120

12-13.30 egzamin poprawkowy z gramatyki opisowej dla II roku studiów stacjonarnych
Dr Magdalena Feret (j. niemiecki)Informacja o egzaminie w terminie zerowym znajduje się tutaj.
Dr Paulina Kamińska26.01

10.30-12.00 konsultacje (wpisy)
15.00-16.00 zaliczenie wstęp do literaturoznawstwa (rok I niestacj.) s. 215

2.02
termin nadsyłania prac mailem (seminarium BA III rok)

7.02
12.30-14.00 konsultacje (wpisy)
15.30-17.00 zaliczenie literatura współczesna oraz teoria literatury (I i II rok II stopnia) s. 214

Sesja poprawkowa

16.02 termin nadsyłania rozdziałów mailem (seminarium III rok)

21.02
12.30 - 14.00 konsultacje s. 229

15.30 - 17.00 zaliczenie poprawkowe (wstęp do literaturoznawstwa, teoria literatury, literatura współczesna) s. 214
Mgr Magdalena Hądzlik-Białek26.01 (piątek) 15.00 - 16.30 p. 128
21.02 (środa) 8.30 - 10.00 p. 128
Dr Paweł KapturLiteratura XIX - zaliczenie II rok:
sesja egzaminacyjna: 30.01, godz. 10.00 - studenci dzienni - s. 116
02.02, godz. 17.00 - studenci zaoczni - s. 214
sesja poprawkowa: 20.02, godz. 14.00 - studenci dzienni i zaoczni - s. 214
konsultacje: 02.02, od 15.30 do 17.00, pok. 228
20.02, od 13.00 do 14.00, pok. 228
Mgr Piotr BeńKonsultacje w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej

26.01.2018 10:30-11:30
23.02.2018 10:30-11:30

02.02.2018 17:30-18:30
Mgr Dariusz M. KoniewiczKonsultacje w sesji egzaminacyjnej (s. 228):
26 stycznia w godz. 11.00 - 13.00
29 stycznia w godz. 11.00 - 13.00
30 stycznia w godz. 11.00 - 13.00
6 lutego w godz. 11.00 - 13.00

Konsultacje w sesji poprawkowej (s. 228):
16 lutego w godz. 11.00 - 13.00
23 lutego w godz. 11.00 - 13.00

Egzamin PNJA

Egzamin PNJA dla III roku studiów stacjonarnych odbędzie się 1 lutego o godz. 9.00 w sali 214

termin egzaminu poprawkowego

III PNJA st. stacjonarne, poprawkowy
pisemny: wtorek 20.02.2018 godz 9:00 s. 217
ustny: środa 21.02.2018 godz 9:00 s. 217

Dr Karolina JarmołowskaKonsultacje w sesji egzaminacyjnej (s. 128):
29.01 w godz. 9:30-11:00

Konsultacje w sesji poprawkowej (s. 128):
23.02 w godz 9:30-11:00
Dr Krzysztof KasińskiStudia niestacjonarne:
Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych - 19.01.2018 godz. 18.30 sala 216 (1 termin)
Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych - 02.02.2018 godz. 15.30 sala 214 (2 termin)

PNJA Czytanie i Pisanie - 20.01.2017 godz. 15.00 sala 230
Studia stacjonarne:
Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych - 30.01.2018 godz. 10.00 sala 135 (aula w Bibliotece UJK)!!!

PNJA Czytanie i pisanie - 19.01.2018 wg planu


Współczesne kraje anglojęzyczne (lingwistyka) - 23.01.2018 godz. 15.00 sala 214 (1 termin)
Współczesne kraje anglojęzyczne (lingwistyka) - 30.01.2018 godz. 11.30 sala 214 (2 termin)

Sesja poprawkowa:
20.02.2018 (o nr sali proszę pytać na portierni)
09.00-10.30 Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych st. stacjonarne
10.30-11.30 Współczesne kraje anglojęzyczne (lingwistyka)
11.30-13.00 Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych st. niestacjonarne

Konsultacje:
Sesja egzaminacyjna - 02.02.2018 godz. 14.00-15.30 pok. 230
Sesja poprawkowa - 23.02.2018 godz. 11.00-12.30
Dr Agata ChrobotKonsultacje w sesji (Język łaciński)
02 luty 2018 ( piątek ) godz. 15.00 - 17.00
23 luty 2018 ( piątek ) godz. 15.00 - 17.00
Dr Jacek SzajewskiKonsultacje w sesji:
1. 31.01.18 godz. 9.00-11.30 pokój 131
2. 02.02.18 godz. 17.30-19.00 pokój 131
3. 21.02.18 godz. 9.00-11.30 pokój 131
Dr Agnieszka SzwachKonsultacje:
01.02.2017 g.10.00 - 11.30 s.122
15.02.2017 g.10.00 - 11.30 s. 122


Egzamin PNJA dla II roku studiów magisterskich (filologia angielska)
odbędzie w dniu 30.01.2018 g.10.00 s.229 (część ustna); w dniu
31.01.2018 g.10.00 s.214 (część pisemna)Dr Shala BarczewskaKonsultacje w sesji:
Pt. 26.01 od godz. 13:00
Cz. 15.01 od godz. 13:00

wtorek 22.02 o godz. 13.30 zamiast czwartku 22.02 o godz. 13.00
Mgr Piotr Lipieckonsultacje w sesji egzaminacyjnej oraz poprawkowej.

31 stycznia 13.30-15.00 sala 107
21 lutego 13.30-15.00 sala 107
Dr Anna Szczepanek-GuzSesja egzaminacyjna :

3.02.2018, godz. 9.00 Egzamin PNJA (pisemny), 2 rok,st. magisterskie niestacjonarne, s. 215
4.02.2018, godz. 9.00 Egzamin PNJA (ustny), 2 rok, st. magisterskie niestacjonarne, s. 2229.02. 2018.
14.45-15.30 konsultacje i zaliczenia (st. stacjonarne)
15.30-16.30 konsultacje i zaliczenia (st. niestacjonarne)

Sesja poprawkowa:
21.02.2018 (środa) 10.30-12.00 ( <- Uwaga ! Naniesiono zmianę tego terminu) konsultacje i zaliczenia

17.02.2018 godz. 9.00 Egzamin PNJA (pisemny i ustny), 2 rok,st. magisterskie niestacjonarne, s. 215

Mgr Paulina PietrasSesja egzaminacyjna:
30.01.2018 (wt) 9.30-11.00 s.229


Sesja poprawkowa:
22.02.2018 (czw) 9.30-11.00 s.229

Egzaminy PNJA

Sesja egzaminacyjna:
3.02.2018, godz. 9.00 egzamin PNJA pisemny, 3 rok st. I stopnia niestacjonarne, s. 214
Sesja poprawkowa:
17.02.2018 godz. 9.00 egzamin PNJA pisemny, 3 rok st. I stopnia niestacjonarne, s. 214


Dr Anna OzgaFilologia angielska, II rok I stopnia, moduł nauczycielski - studia
dzienne
Egzamin z pedagogiki ogólnej odbędzie się dnia 29 stycznia o godzinie
9.45, sala 122
-------------------------------
Filologia angielska, II rok I stopnia, moduł nauczycielski - studia
niestacjonarne
Egzamin z pedagogiki ogólnej odbędzie się dnia 27 stycznia o godzinie
11.30, sala 122
Mgr Paulina Ołowniakonsultacje w sesji: 26.01. Piątek godz. 15.30-17.00. Numer sali do sprawdzenia na portierni.
konsultacje w sesji poprawkowej: piątek 23.02. godz. 16.00-17.30 numer sali do sprawdzenia na portierni
Dr Magdalena FeretKonsultacje w sesji

8.02. 12.00-13.30
15.02. 12.00-13.30
Mgr Robert MurdochKonsultacje w sesji:

26.01
11.00-13.00 p. 228

19.02
11.00-13.00 p. 228
Mgr Dorota Ucig28 stycznia 15.00-16.30 (o salę proszę pytać na portierni)
Dr Anna Musiałsesja egzaminacyjna: 01.02.2018 (czwartek) godz. 12.30-14.00 p. 228
sesja poprawkowa: 22.02.2018 (czwartek) godz. 12.30-14.00 p. 228
Mgr Alicja LewickaZimowa sesja egzaminacyjna: 29 stycznia 2018, godz. 15.00-16.30, pok. 228
Sesja poprawkowa: 16 lutego 2018, godz. 15.00-16.30, pok. 228
Dr Hanna Mijas1 luty w godz. 11.00-13.00
Dr Michał MazurkiewiczEgzamin z teorii kultury - 5.02, g. 11 30, s. 214; II termin egzaminu (egzamin poprawkowy) z teorii kultury - 21.02, g. 11 30, s. 214.

Konsultacje - 5.02, g. 12 30 - 13 30, s. 230; 21.02, g. 10 30 - 11 30, s. 230.
Mgr Grzegorz Krukowskiponiedziałki, wtorki w godz. 9.00-15.00: Instytut Filologii Polskiej, pok. B210*
------------------------------------------------
środy, czwartki i piątki w godz. 9.00-15.00: Instytut Filologii Obcych, pok. 124*
------------------------------------------------
Jeśli drzwi będą zamknięte to proszę poczekać lub zasięgnąć informacji w odpowiednim sekretariacie.

* zastrzegam, że mogę być tymczasowo niedostępny w podanych godzinach, w zależności od wykonywania innych obowiązków służbowych
Dr Ewa Piotrowska-OberdaKonsultacje:

Sesja egzaminacyjna - 08.02.2018 godz. 8.00-9.30 sala 107
Sesja poprawkowa -15.02.2018 godz. 8.00-9.30 sala 107
Dr Oskar GawlikKonsultacje dra O. Gawlika w sesji odbędą się w piątek (02. lutego) w sali 122, w następujących godzinach:

15.00-16.30 - konsultacje dla drugiego roku studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia
16.30-17.30 - konsultacje dla pierwszego i drugiego roku studiów stacjonarnych, drugiego stopnia
17.30-18.30 - konsultacje dla drugiego roku studiów niestacjonarnych, pierwszego stopnia.


Konsultacje w sesji poprawkowej odbędą się 16 lutego (piątek) od
godziny 15 do 17.30 w sali 122.
Mgr Marta Chmielewska05.02.2018 (poniedziałek) godz. 10.00 p. 228
oraz
23 lutego (piątek) godz 10.00
Dr Sylwester Łodejsesja egzaminacyjna
31.01 środa godz. 10-11
06.02 wtorek godz. 10-11

sesja poprawkowa
20.02 wtorek godz. 10-11.30
Dr Beata DomagałaKonsultacje w sprawie praktyk w sesji:

1.02.2018 (czwartek), 14.30 - 16.00, pokój 132

22.02.2018 (czwartek), 14.30 - 16.00, pokój 132
Dr Dorota LeśniakDodatkowe konsultacje: 1.02. o godzinie 15:30
Dr hab. Grzegorz Trębickikonsultacje w sesji: środa 7 luty w godz. 8.00-9.30
Dr Donata WójcikZ powodu choroby Dr Donaty Wójcik egzamin z języka niemieckiego dla III roku studiów niestacjonarnych filologii angielskiej z dnia 10.02 zostaje przesunięty na 17 lutego o godz. 9.00
Dr hab. Grzegorz Trębicki22 luty (czwartek, godz. 9.30-11)
Dr hab. prof. UJK Włodzimierz BatógWszystkie zaliczenia poprawkowe, czyli kultura i historia USA dla
studentów dziennych i zaocznych, odbędą się 17 lutego od godziny 10.00

 

Konsultacje, zaliczenia, egzaminy związane z j. rosyjskim

WykładowcaOpis konsultacji, egzaminu, zaliczenia
Prof. zw. dr hab. Ludmiła Szewczenko1. Wybrane zagadnienia z historii literatury rosyjskiej, 2 rok, filologia rosyjska, egzamin, 01.02.2018, od 10.00, sala 129.
2. Realioznawstwo rosyjskie, 2 rok, lingwistyka stosowana, egzamin, 02.02.2018, od 10.00, sala 129.
3. PNJR – fonetyka praktyczna, 1 rok, lingwistyka stosowana, gr. 1, zal. z ocena, 25.01.2018, od 13.15, do 17.00, sala 222.
4. PNJR – blok ortograficzny, 1 rok, lingwistyka stosowana, gr. 2, zal. z ocena, 25.01.2018, od 09.00 do 13.00, sala 106.

Konsultacje:
18.01.2018, od 14.30 do 17.00, sala 129.
26.01.2018, od 10.00 do 13.00, sala 129.
05.02.2018, od 10.00 do 13.00, sala 129.
Dr Katarzyna Nobis-WlazłoSesja egzaminacyjna
1 luty (czwartek) w godz. 10.00-11.30, s. 130
8 luty (czwartek) w godz. 10.00-11.30, s. 130

Sesja poprawkowa
22 luty (czwartek) w godz. 10.00-11.30, s. 130
Dr Eugeniusz ZubkowKonsultacje w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej:

26 stycznia - 10.00-11.30 , s. 216

21 luty -
12.00-13.30, s. 216
Dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba prof. UJK01.02.2018 (czw.) - 11.00-12.30
08.02.2018 (czw.) - 11.00-12.30

egzamin: 1 rok lingwistyki, Współczesne realioznawstwo rosyjskie, 08.02. (czw.) godz. 10.00
Prof. zw. dr hab. Ludmiła Szewczenkoterminy konsultacji w sesji zimowej:

15.02.2018, od 09.30 do 12.00, sała 129.

22.02.2018, od 09.30 do 12.00, sała 129.
Dr Switlana Leszczakkonsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej i poprawkowej:
wtorki w godz. 11.00-12.30
Dr hab. prof. UJK Oleg Leszczakkonsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej i poprawkowej:
czwartki: w godz. 11.00-12.30
Dr Lidia Mazur-Mierzwakonsultacje: 07.02.2018 w godz. 10.00-11.30
21.02.2018 w godz. 10.00-11.30
Dr Beata DomagałaKonsultacje w sprawie praktyk w sesji:

1.02.2018 (czwartek), 14.30 - 16.00, pokój 132
22.02.2018 (czwartek), 14.30 - 16.00, pokój 132
Dr hab. Martyna Król-KumorKonsultacje w sesji poprawkowej: 19.02.2018 godz. 10.00-11.30, p. 130