Plan sesji (Filologia angielska)

Plan sesji

Filologia angielska

Uwaga !!! Terminy egzaminów PNJA są zaznaczone kolorem czerwonym

WykładowcaOpis konsultacji, egzaminu, zaliczenia  
Prof. zw. dr hab. Waldemar KowalskiEgzamin z Historii Wielkiej Brytanii:

studia stacjonarne: II rok, 28 stycznia (poniedziałek) w godz. 9.00-13.00 s. 218
29 stycznia (wtorek) w godz. 9.00-12.00 s. 218

studia niestacjonarne: sobota 2 lutego, od godz. 9.00-13.00 s. 218

2 rok I stopnia studia stacjonarne - Historia Wielkiej Brytanii - 21 lutego w godz. 9.00-11.00
2 rok I stopnia studia niestacjonarne - Historia Wielkiej Brytanii - 22 lutego w godz. 9.00-11.00

konsultacje w sesji egzaminacyjnej:
15 lutego (piątek), godz. 10.00-11.30. Miejsce – Instytut Historii, gmach G kampusu UJK, sala C 420.

czwartek, 21 lutego, od 10.15 do 11.45 w Sali 128 Instytutu Filologii Obcych.
Dr Paweł KapturZaliczenie z Literatury angielskiej XIX w.

Studia stacjonarne i niestacjonarne: 1 luty (piątek), godz. 15.00, sala 214.
Konsultacje w sesji egzaminacyjnej: 1 luty (piątek), godz, 14.00-15.00, pok. 228.

sesja poprawkowa:
konsultacje: 15.02 (piątek), godz. 12.30 - 14.00
zaliczenie: 15.02 (piątek), godz. 14.00, sala 214
Dr hab. Magdalena Ożarska prof. UJKI termin (sesja): piątek 8 lutego 2019

II termin (sesja poprawkowa): piątek 22 lutego 2019

wg następującego harmonogramu:

- godz. 11-12.30 Teorie literatury I rok II stopnia, s. 214


- godz. 12.30-13.30 Literatura angielska XIXw. (egzamin dla osób posiadających zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu) - STUDIA STACJONARNE II ROK, s. 214

- konsultacje 13.30-15.00, pok. 127

- godz. 15.00-16.00 Literatura angielska XIXw. (egzamin dla osób posiadających zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu) - STUDIA NIESTACJONARNE II ROK, s. 215
Dr Beata Domagaładla filologii angielskiej
a) III rok I stopnia, egzamin z języka niemieckiego, 28.01.2019 (poniedziałek), godz. 8.00, sala 120
b) konsultacje w sesji, 31.01.2019 (czwartek), godz. 14.30 - 16.00, pokój 132
Dr Agnieszka SzwachEGZAMIN PNJA DLA II ROKU II STOPNIA
30.01.2019 g.10 - 14.00 sala 214 (część pisemna)
31.01.2019 g.9.00-15.00 sala 229 (część ustna)
KONSULTACJE W SESJI ZIMOWEJ
28.01.2019 10.00-11.30 p.229
18.02.2019 10.00-11.30 p. 229
Dr Magdalena Feretkonsultacje w sesji egzaminacyjnej:
01.02. (piątek) godz. 11.00.-13.00
22.02. (piątek) godz. 11.00.-13.00
Mgr Piotr LipiecZaliczenie z przedmiotu Tłumaczenia użytkowe
studia stacjonarne II rok


Pierwszy termin:
Poniedziałek 28.01 o godz. 13.30 - s. 216


Termin poprawkowy
Poniedziałek 18.02 w godz. 13.30 - s. 216
Mgr Dariusz M. Koniewiczkonsultacje w sesji egzaminacyjnej:
28.01.2019 godz 11-13
1.02.2019 godz 11-13
8.02.2019 godz 11-13
konsultacje w sesji poprawkowej:
15.02.2019 godz 11-13
22.02.2019 godz 11-13

egzamin: PNJA dla III roku Filologii angielskiej , studia stacjonarne:
egzamin ustny:
29-30.01.2019 godz 9:00
egzamin pisemny:
6.02.2019 godz 9:00 s. 214

Termin egzaminu poprawkowego
Egzamin ustny: 19 luty o godz. 9.00 , sala 217
Egzamin pisemny: 20 luty o godz. 9.00, sala 217
Dr Krzysztof KasińskiNazwa przedmiotuTermin sesja egzaminacyjnaTermin sesja poprawkowa
Kultura Commonwealth, stacjonarne, 2 rok, 2 stopnia21.01, godz. 13.15-14.45, s. 21418.02.2019, godz. 10.00-11.30
Kultura USA, 3 rok, 1 stopnia niestacjonarne26.01. godz. 15.00-16.30, s. 11823.02.2019, godz. 10.00-11.30
Kultura USA, 3 rok, 1 stopnia stacjonarne07.02.2019, s.216, godz. 13.00-14.3020.02.2019, godz. 13.00-14.30
Elementy wiedzy, 1 rok, 1 stopnia, niestacjonarne26.01. godz. 16.45-18.15, s. 11823.02.2019, godz. 12.00-13.30
Elementy wiedzy, 1 rok, 1 stopnia, stacjonarne05.02.2019, s. 214, godz. 10.00-11.3018.02.2019, godz. 12.00-13.30
Seminarium dyplomowe, 3 rok, niestacjonarne26.01.2019, 9.45-14.45, s. 118 lub p. 230.23.02.2019, godz. 14.00-15.30
Konsultacje30.01.2019, godz. 14.30-16.0023.02.2019, godz. 15.30-17.00
Dr Krzysztof Kasiński informuje, iż w trakcie konsultacji w dniu 23 lutego w godz. 12.00 - 17.00 w pokoju 230 będzie dokonywał wpisów ocen do indeksów. Będzie to także ostateczny termin zaliczenia przedmiotów w planie sesji.
Dr Anna Słońsesja egzaminacyjna:
5. lutego (wtorek)
11.30-12.30 konsultacje w sali 131
12.30-13.30 zaliczenie poprawkowe dla studentów stacjonarnych w sali 117

8. lutego (piątek)
15-16 konsultacje w sali 131
16-17 zaliczenie poprawkowe dla studentów niestacjonarnych w sali 117

sesja poprawkowa:
15. lutego (piątek)
13.30-14.30 konsultacje w sali 131
14.30-15.30 zaliczenie poprawkowe dla studentów stacjonarnych w sali 117
15.30-16.30 zaliczenie poprawkowe dla studentów niestacjonarnych w sali 117

Mgr Alicja LewickaEgzamin dla Lingwistyki stosowanej II rok - przedmiot: Gramatyka praktyczna języka angielskiego: 31.01.2019 r. o godz. 10.00 w sali 116.

Dla Filologii angielskiej:
Konsultacje w sesji egzaminacyjnej: 29 stycznia w godz. 10.00-11.30 pok. 228
Konsultacje w sesji poprawkowej: 18 lutego w godz. 10.00-11.30 pok. 228


Dla Lingwistyki stosowanej:
Konsultacje w sesji egzaminacyjnej: 29 stycznia w godz. 11.30-13.00 pok. 228
Konsultacje w sesji poprawkowej: 18 lutego w godz. 11.30-13.00 pok. 228

Dodatkowy termin konsultacji:
Filologia angielska, studia niestacjonarne
Piątek, 15 lutego 2019, godz.16 -17.30, pok. 228
Mgr Magdalena HądzlikKonsultacje w sesji egzaminacyjnej:

środa, 30.01, godzina 8.30-10.00 w pokoju 128
środa , 20.02, godzina 8.30-10.00 w pokoju 128.
Dr Oskar Gawlikkonsultacje w sesji egzaminacyjnej odbędą się we wtorek (29.01) od godziny 12.00 do13.30 w sali 122.

Konsultacje w sesji poprawkowej odbędą się
w piątek (22.02) od godziny
15.00 do godziny 17.00 w sali 122.

Zmiana terminu! Konsultacje dnia: 19.lutego (wtorek) od godziny 13.30 do 15.00 w
sali 122.
Dr Jacek Szajewskisesja egzaminacyjna:
7.02.2019, godz. 17.00-19.00, sala 131.

sesja poprawkowa:
20.02.2019 godz. 9.00-11.00, sala 131.
Dr Urszula NiekraKonsultacje w sesji:
1. 29.01.2019 – godz. 8.00-9.30
2. 19.02.2019 – godz. 12.00-13.30
Mgr Dorota UcigIII rok studia niestacjonarne - Egzamin z PNJA - 2 lutego (sobota) godz. 9.00 sala 117.
III rok studia niestacjonarne - Egzamin poprawkowy z PNJA - 16 lutego (sobota) godz. 10.00.

Konsultacje :
16 lutego o godz. 9.00
Dr Michał MazurkiewiczWspółczesne kraje anglojęzyczne: 29.01 g. 13-14, s. 214.
Teoria kultury, egzamin: 31.01, g. 11-12, s. 214.
Konsultacje w sesji (seminarium magisterskie, poprawki): 29.01, g. 12-13, s. 230; 06.02, g. 12-13, s. 230.
Konsultacje i poprawki w sesji poprawkowej: 21.02, g. 10-12, s. 230.
Mgr Bożena Wieruskonsultacje w sesji egzaminacyjnej:
1 luty - 8.30-10.00 sala 222
7 luty - 9.30-11.00 sala 222

konsultacje w sesji poprawkowej:
14 luty - w godz. 8.30-10.00 s. 231
Mgr Paulina Pietrassesja egzaminacyjna: 28.01.2019 (pon.) 12.00-13.30 p. 229
sesja poprawkowa: 20.02.2019 (śr.) 9.30-11.00 p. 229
Dr Agata Chrobotkonsultacje w sesji egzaminacyjnej:
30 stycznia 2019 r. (środa ) godz. 16.00-17.30 sala 230 IFO
konsultacje w sesji poprawkowej:
20 luty 2019 r. (środa) godz. 16.00 - 17.30 ala 230 IFO
Dr Ewa OberdaKonsultacje:
01.02.2018 r. w godz. 17.00-18.00
04.02.2018 r. w godz. 10.00-11.00
15.02.2018 r. w godz. 8.00-9.30
Dr Anna MusiałSesja egzaminacyjna
30.01.2019 (środa) g. 8.30-10.00 konsultacje dla FA s.228
g. 10.00-11.00 zaliczenie dla IIIr. LS s.228
g. 11.00-11.30 zaliczenie dla Ir. LS s.228
Sesja poprawkowa
21.02.2019 (czwartek) g. 12.30-14.00 s. 228
Dr Beata Głowińska30.01.2019 godz. 12.45-13.30 pok. 231

31.01.2019 godz. 12.45-13.30 pok. 231

04.02.2019 godz. 9.00 -11.30 zaliczenie ustne lektorat V semestr pok. 231

12.00 - 14.00 egzamin pisemny lektorat V sem. s. 220

08.02.2019 godz. 9.30 egzamin ustny lektorat V sem

19.02.2019 godz. 9.00 -10.30 konsultacje pok. 231
Mgr Paulina OłowniaKonsultacje w sesji egzaminacyjnej: 01.02. godz. 15.00-18.00;
Konsultacje w sesji poprawkowej: 15.02. godz. 15.00-18.00.

Numer pokoju do sprawdzenia na portierni.
Dr Katarzyna Nobis-Wlazło29.01 10-12
02.02 14-15:30 - dla studentów studiów niestacjonarnych
5.02 10-12
21.02 10-11:30
Dr Anna OzgaFilologia angielska II rok I stopnia studia stacjonarne:
Na egzamin z Psychologii ogólnej (II termin) zapraszam 31 stycznia,
godz. 10.15, Wydział Pedagogiczny, ul. Krakowska 11, pokój 101 - Anna
Ozga
Dr hab. Grzegorz TrębickiDr hab Grzegorz Trębicki wyznacza ostateczny termin zaliczenia z Wstępu
do literaturoznawstwa w sesji poprawkowej na 22.02 (piątek) godz. 19.00,
s. 214
------------------------------------------------------------------------------
Dr hab Grzegorz Trębicki wyznacza konsultacje w sesji poprawkowej na
22.02 (piątek) godz. 19.15, s. 214. Uwaga! Studenci którzy chcieliby się
poprawiać z jakiekolwiek przedmiotów poza Wstępem do literaturoznawstwa
uprzejmie proszeni są o odpowiednio wcześniejsze zgłoszenie tego
życzenia wykładowcy drogą mailową - grzegorz.trebicki@ujk.edu.pl
Mgr Ewa DziewięckaKonsultacje:
5.02 godz. 10.00
oraz
20.02 od godz. 10.00

Anglistyka, 3. Rok st. Niestacjonarne
Egzamin z j. Niemieckiego 3.02 godzina 10.00

Termin egzaminu poprawkowego
J. Niemiecki lektorat 3.rok studia niestacjonarne 22.luty godz. 15.30
Dr Łukasz StolarskiSesja egzaminacyjna: 01.02.2019

12:30 – 13:30 – filologia angielska, I rok I stopnia, studia stacjonarne - Gramatyka opisowa
13:30 – 15:00 – filologia angielska, II rok I stopnia, studia stacjonarne - Wybrane zagadnienia ze statystyki językoznawczej
15:00 – 16:00 – filologia angielska, II rok II stopnia, studia stacjonarne - Statystyka w badaniach językoznawczych
16:00 – 17:00 – filologia angielska, III rok I stopnia, studia stacjonarne - Fonetyka suprasegmentalna
17:00 – 17:30 – lingwistyka stosowana, II rok I stopnia, studia stacjonarne - PNJA fonetyka praktyczna
17:30 – 18:30 - filologia angielska, I rok I stopnia, studia niestacjonarne - Gramatyka opisowa

Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 15.02.2019, g. 16:30 – 18:00 (dla wszystkich studentów)
Dr Anna Szczepanek-GuzSesja egzaminacyjna
Piątek 01.02. 14.00-15.00 s. 221 lub s. 215
Sobota 02.02. 15.00-16.00 s. 221

Sesja poprawkowa
Piątek, 15.02. 14.00-15.30 s.221
Dr Shala Barczewskaśroda 6.02 od godz 8.00

środa: 20 Lutego, od godz. 8. Sala 221 lub 230
Dr Eliza Koszykakonsultacje w sesji egzaminacyjnej: 30.01. 15:30-17:00
konsultacje w sesji poprawkowej: 20.02. 15:30-17:00
Dr Sylwester Łodejkonsultacje w sesji egzaminacyjnej: 7 lutego w godz. 9.30 - 11.30
konsultacje w sesji poprawkowej: 21 luty w godz. 9.30-11.30
Mgr Marta Chmielewskakonsultacje w sesji poprawkowej: 22 lutego, piątek o 10.00 sala 221
Mgr Bartosz Sowińskiw środę, 20 lutego, od godz. 13.30.
Sala 128.