Plan sesji (Filologia angielska)

Plan sesji

Filologia angielska

Uwaga !!! Terminy egzaminów PNJA są zaznaczone kolorem czerwonym

WykładowcaOpis konsultacji, egzaminu, zaliczenia  
Prof. zw. dr hab. Waldemar KowalskiEgzamin z Historii Wielkiej Brytanii:

studia stacjonarne: II rok, 28 i 29 stycznia (poniedziałek i wtorek) w godz. 9.00-13.00 s. 218
studia niestacjonarne: sobota 2 lutego, od godz. 9.00-13.00 s. 218

2 rok I stopnia studia stacjonarne - Historia Wielkiej Brytanii - 21 lutego w godz. 9.00-11.00
2 rok I stopnia studia niestacjonarne - Historia Wielkiej Brytanii - 22 lutego w godz. 9.00-11.00
Dr Paweł KapturZaliczenie z Literatury angielskiej XIX w.

Studia stacjonarne i niestacjonarne: 1 luty (piątek), godz. 15.00, sala 214.
Konsultacje w sesji egzaminacyjnej: 1 luty (piątek), godz, 14.00-15.00, pok. 228.
Dr hab. Magdalena Ożarska prof. UJKI termin (sesja): piątek 8 lutego 2019

II termin (sesja poprawkowa): piątek 22 lutego 2019

wg następującego harmonogramu:

- godz. 11-12.30 Teorie literatury I rok II stopnia, s. 214


- godz. 12.30-13.30 Literatura angielska XIXw. (egzamin dla osób posiadających zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu) - STUDIA STACJONARNE II ROK, s. 214

- konsultacje 13.30-15.00, pok. 127

- godz. 15.00-16.00 Literatura angielska XIXw. (egzamin dla osób posiadających zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu) - STUDIA NIESTACJONARNE II ROK, s. 215
Dr Beata Domagaładla filologii angielskiej
a) III rok I stopnia, egzamin z języka niemieckiego, 28.01.2019 (poniedziałek), godz. 8.00, sala 120
b) konsultacje w sesji, 31.01.2019 (czwartek), godz. 14.30 - 16.00, pokój 132
Dr Agnieszka SzwachEGZAMIN PNJA DLA II ROKU II STOPNIA
30.01.2019 g.10 - 14.00 sala 214 (część pisemna)
31.01.2019 g.9.00-15.00 sala 229 (część ustna)
KONSULTACJE W SESJI ZIMOWEJ
28.01.2019 10.00-11.30 p.229
18.02.2019 10.00-11.30 p. 229
Dr Magdalena Feretkonsultacje w sesji egzaminacyjnej:
01.02. (piątek) godz. 11.00.-13.00
22.02. (piątek) godz. 11.00.-13.00
Mgr Piotr LipiecZaliczenie z przedmiotu Tłumaczenia użytkowe
studia stacjonarne II rok


Pierwszy termin:
Poniedziałek 28.01 o godz. 13.30 - s. 216


Termin poprawkowy
Poniedziałek 18.02 w godz. 13.30 - s. 216
Mgr Dariusz M. Koniewiczkonsultacje w sesji egzaminacyjnej:
28.01.2019 godz 11-13
1.02.2019 godz 11-13
8.02.2019 godz 11-13
konsultacje w sesji poprawkowej:
15.02.2019 godz 11-13
22.02.2019 godz 11-13

egzamin: PNJA dla III roku Filologii angielskiej , studia stacjonarne:
ustny:
29-30.01.2019 godz 9:00
pisemny:
6.02.2019 godz 9:00 s. 214

termin egzaminu poprawkowego będzie podany w terminie późniejszym
Dr Krzysztof KasińskiNazwa przedmiotuTermin sesja egzaminacyjnaTermin sesja poprawkowa
Kultura Commonwealth, stacjonarne, 2 rok, 2 stopnia21.01, godz. 13.15-14.45, s. 21418.02.2019, godz. 10.00-11.30
Kultura USA, 3 rok, 1 stopnia niestacjonarne26.01. godz. 15.00-16.30, s. 11823.02.2019, godz. 10.00-11.30
Kultura USA, 3 rok, 1 stopnia stacjonarne07.02.2019, s.216, godz. 13.00-14.3020.02.2019, godz. 13.00-14.30
Elementy wiedzy, 1 rok, 1 stopnia, niestacjonarne26.01. godz. 16.45-18.15, s. 11823.02.2019, godz. 12.00-13.30
Elementy wiedzy, 1 rok, 1 stopnia, stacjonarne05.02.2019, s. 214, godz. 10.00-11.3018.02.2019, godz. 12.00-13.30
Seminarium dyplomowe, 3 rok, niestacjonarne26.01.2019, 9.45-14.45, s. 118 lub p. 230.23.02.2019, godz. 14.00-15.30
Konsultacje30.01.2019, godz. 14.30-16.0023.02.2019, godz. 15.30-17.00
Dr Anna Słońsesja egzaminacyjna:
5. lutego (wtorek)
11.30-12.30 konsultacje w sali 131
12.30-13.30 zaliczenie poprawkowe dla studentów stacjonarnych w sali 117

8. lutego (piątek)
15-16 konsultacje w sali 131
16-17 zaliczenie poprawkowe dla studentów niestacjonarnych w sali 117

sesja poprawkowa:
15. lutego (piątek)
13.30-14.30 konsultacje w sali 131
14.30-15.30 zaliczenie poprawkowe dla studentów stacjonarnych w sali 117
15.30-16.30 zaliczenie poprawkowe dla studentów niestacjonarnych w sali 117