O studiach (Filologia rosyjska)

RUSYCYSTYKA

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy warto studiować język rosyjski, to odpowiadamy, że z całą pewnością. Położenie administracyjne Polski i bezpośrednie sąsiedztwo trzech krajów, w których mówi się po rosyjsku, jest jednym z najważniejszych powodów. Na arenie międzynarodowej jesteśmy postrzegani jako pomost między Zachodem i Wschodem. Ponadto Polska stanowi przykład świetnie rozwijającej się gospodarki, co przyciąga zagranicznych inwestorów. Dlatego w świecie biznesu w Polsce niezwykle przydatna jest znajomość języka rosyjskiego, który ułatwia negocjacje i sprzyja nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Nasi studenci mogą studiować na trzech stopniach kształcenia: licencjat, magistratura i studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Wśród wykładowców są native spikerzy, którzy nie tylko doskonale mówią po rosyjsku, ale posiadają również wiedzę o kulturze, i mentalności narodów wschodniosłowiańskich.

W programie kształcenia na filologii rosyjskiej studenci mogą sami decydować, czy chcą się kształcić w dziedzinie języka rosyjskiego biznesu, języka rosyjskiego biznesu turystycznego, czy też w zakresie specjalności tłumaczeniowej.

Studenci filologii rosyjskiej rokrocznie zostają stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdyż mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania jako członkowie Koła Naukowego „Tekst”. Wydatnym efektem pracy koła jest także projekt „Szkoła otwartego umysłu”, umożliwiający studentom zdobywanie doświadczeń naukowych na forum międzynarodowym z pomocą wybitnych naukowców z Polski, Ukrainy i Rosji. Współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi w Rosji i na Ukrainie, dzięki czemu nasi studenci mogą odbywać studia semestralne lub krótsze staże za granicą.

Pragniemy, abyś dołączył do naszego grona i podjął studia na filologii rosyjskiej. Dzięki nim staniesz się pożądanym kandydatem na rynku pracy.