O studiach (Lingwistyka stosowana)

Kierunek lingwistyka stosowana ma na celu biegłe opanowanie dwóch języków (na rok akademicki 2017/18 przewiduje się utworzenie grup z językiem angielskim oraz rosyjskim) i przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza, jak też osoby odpowiedzialnej za prowadzenie korespondencji zawodowej w dwóch językach obcych.

Tak przygotowani absolwenci znajdują zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze kultury i mediów (doradca ds. Public Relations, doradca ds. rynku mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, turystyki oraz instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów anglo- i rosyjskojęzycznych, rzecznik prasowy). Są oni specjalistami do spraw komunikacji zawodowej w zakresie języka biznesu oraz managementu językowego, asystentami językowymi, referentami zajmujący się prowadzeniem dokumentacji firmy lub instytucji w dwóch językach obcych, analizą tekstów, organizacją przedsięwzięć (spotkania, sympozja, konferencje prasowe), prowadzeniem stron internetowych.

Warunki rekrutacji:

– studia licencjackie: konkurs świadectw – o przyjęciu na studia decyduje wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). W przypadku języka rosyjskiego – studia przeznaczone są także dla osób, które się go nie uczyły.