Informacja o podziale na 4 grupy na przedmiocie Technologia Informacyjna dla I roku st. stacjonarnych I stopnia Filologii angielskiej

Informacja o podziale na 4 grupy na przedmiocie Technologia Informacyjna dla I roku st. stacjonarnych I stopnia Filologii angielskiej

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 na pierwszym roku Filologii angielskiej studiów stacjonarnych I stopnia dla przedmiotu Technologia informacyjna przewidziano podział na 4 grupy laboratoryjne. Podział ten jest realizowany według listy alfabetycznej nazwisk przy użyciu poniższego schematu:

Grupa I :  od nazwiska na Bar.. do nazwiska na Kacz...
Grupa II
: od nazwiska Kap... do nazwiska na Od..
Grupa III : od nazwiska na Paw.... do nazwiska na Smu...
Grupa IV: od nazwiska Ste... do nazwiska Zub..

Szczegółowy podział na grupy jest w poniższym pliku:

Pobierz tutaj -> (PDF, 356KB)