Drodzy koledzy,

Witamy wszystkich odwiedzających stronę Komisji Lingwistyki Dyskursu przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (ICS).

Nasza strona łączy, a jednocześnie zaprasza do współpracy tych, którzy zajmują się, chcieliby się zajmować lub interesują się lingwistyką dyskursu: lingwistyką makrotekstu, treści, kontekstu, ekspertyzą dyskursu. Nazwa – Komisja Lingwistyki Dyskursu – to hołd oddany lingwistom, którzy aktywnie przyczyniają się do rozwoju teorii i praktyki analizy dyskursu. Należy jednak zaznaczyć, że lingwistyka dyskursu to nurt inter- i transdyscyplinarny. W rosyjskiej nauce przyjęło się go określać mianem dyskursologii. O interdyscyplinarności podejścia powstało wiele prac, jednak rzadko zwracano uwagę na jego podłoże intralingwistyczne. Uwzględniając to ostatnie założenie absolutnie nie próbujemy odżegnywać się od nazwy lingwistyka dyskursu.

Naszą misją jest promocja danego kierunku współczesnej nauki jako nurtu sprzyjającego aktualizacji procesu poznania dla stworzenia naukowego modelu nowego pokolenia.

Ta strona jest dla osób, których zainteresowania dotyczą właśnie tego nowego kierunku nauki.