W Instytucie Filologii Obcych działa pięć zakładów, w ramach niektórych funkcjonują specjalistyczne pracownie przypisane do poszczególnych filologii. Są to: