Plan sesji

Filologia rosyjska

Egzaminy PNJR

Rocznik

Koordynator / Przedmiot

Egzamin

 

Plan sesji egzaminacyjnej i poprawkowej (konsultacje, zaliczenia, egzaminy)

Prowadzący

Rok / Forma zaliczenia

Przedmiot

Termin / Miejsce

Dr Katarzyna Nobis-WlazłoKonsultacje w sesji poprawkowej20.09. (środa) godz 9.00-11.00
Prof. zw. dr hab. Ludmiła SzewczenkoEgzaminy i konsultacje w sesji poprawkowej22.09.2017 od 10.00 do 11.30 w s. 231
25.09.2017 od 10.00 do 12.00 w s. 231.
Prof. UJK dr hab. Oleg Leszczakkonsultacje w sesji poprawkowej
Dr Switlana Leszczakkonsultacje w sesji poprawkowejponiedziałek: 11.00-12.30
Dr Lidia Mazur-Mierzwakonsultacje w sesji poprawkowej21.09.17 (czwartek) w godz. 10-12 (p. 128)
Dr Martyna Król-Kumorkonsultacje w sesji poprawkowej21 września o godz. 10.00 s. 130
Prof. UJK dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdobakonsultacje w sesji poprawkowej26.09. (wtorek), godz. 11.00 - 12.30
Dr Irina Rolakkonsultacje w sesji poprawkowej21.09.2017 (czwartek) w godz. 10-12 (p.129)
25.09.2017 (poniedziałek) w godz. 10.00-12.00 (p.129)
Dr Irena Hubickakonsultacje w sesji poprawkowejŚroda, 20.09 godz. 12.00 - 14.00 s. 231