Plan sesji

Filologia angielska

 

Egzaminy PNJA

Rocznik

Koordynatorzy

Egzamin

PNJA: II rok studia stacjonarne, licencjackieMgr Alicja Lewicka
Dr Agnieszka Szwach
EGZAMIN
Część pisemna:
22 września (piatek) godz 9.00, sala 115

Część ustna:
26 września (wtorek), od godz. 9.00, pokój 229
PNJA : I rok studia stacjonarne licencjackie: Mgr Marta ChmielewskaEGZAMIN
Część pisemna
21 września 2017 (czwartek) godz. 9.00, sala 116
PNJA : I rok Lingwistyka stosowanaEgzamin pisemny: 19 .09 o godz 9:30
Egzamin ustny odbędzie się zaraz po części pisemnej tego samego dnia
PNJA : II rok studiów niestacjonarnychmgr Piotr Beń22.09.2017:

część ustna 11:30 - 12:30
część pisemna 13:00 - 17:00
PNJA: I rok st. niestacjonarnych dr Sylwester Łodej30 września od godziny 9.00

Plan sesji egzaminacyjnej i poprawkowej (konsultacje, zaliczenia, egzaminy)

Prowadzący

Rok

Przedmiot

Termin / Miejsce

Informacja o egzaminie PNJA dla Lingwistyki stosowanejegzamin pisemny: 19 .09 o godz 9:30

egzamin ustny odbędzie się po części pisemnej tego samego dnia
konsultacje (dopuszczające do egzaminu) u dr Piotra Benia dla I roku
Lingwistyki stosowanej - poniedziałek 18.09. godz. 10.00

konsultacje (dopuszczające do egzaminu) u mgr M. Sczepaniak dla I roku
Lingwistyki stosowanej - poniedziałek 18.09. godz. 13.15
dr hab. Magdalena Ożarskakonsultacje i egzaminy w sesji egzaminacyjnej i poprawkowejSesja poprawkowa

Konsultacje w sesji poprawkowej: 19 września (wtorek), godz. 15.00-16.30

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Literatura angielska do XVIII w. dla I
roku I stopnia st. stac. i niestac.: piątek 22 września, godz. 12-16.
dr Roman S. Czarny konsultacje w sesji poprawkowej19.09. - wtorek, 10.00-11.30, IFO, p. 228
Dr Oskar Gawlikkonsultacje i egzaminy w sesji poprawkowej22. września (piątek) od 15 do 17, sala 122.
Prof. Waldemar Kowalskikonsultacje w sesji poprawkowejInstytut Filologii Obcych:

w sesji poprawkowej 23 września (sobota) w godz. 11.00-12.30. Pokój – 128.
Dr Anna Gutowskakonsultacje i zaliczenia w sesji poprawkowejZaliczenie poprawkowe z literatury angielskiej do XVIII wieku, 1 rok studia stacjonarne i niestacjonarne - wtorek 19.09 godz 13.00-14.20 sala 117

Zaliczenie poprawkowe z literatury angielskiej do XX wieku, 2 rok studia stacjonarne i niestacjonarne - wtorek 19.09 godz. 14.30-15.50 sala 117

Dr Anna Gutowska: konsultacje dn. 20.09 godz. 13.00-15.00
(zmiana terminu na:
25.09 godz. 15.00-17.00 pok. 229.

Dr Agnieszka Szwachkonsultacje w sesji poprawkowej18 września 9.00 - 12.00 s. 229
25 września 9.00 - 12.00 s. 229

Dr Paulina Kamińskaegzaminy, terminy składania prac oraz konsultacje, wpisy i zaliczenia w sesji poprawkowej19.09
Termin składania prac na proseminarium (II rok niestacj.) - prace należy składać w portierni do 17.00 oraz mailowo
13.00 zaliczenie z literatury współczesnej (II rok stacj. i niestacjonarne) s. 220
14.30 zaliczenie ustne ze wstępu do lit. (I rok stacj. i niestacj.)
ok. 17.00 (po zaliczeniu ustnym) egzamin ze wstępu do literaturoznawstwa (I rok stacj. i niestacj.) s. 116

20.09
Uwaga zmiana !!! 11.00-12.00 konsultacje i wpisy s.219
12.30-14.30 egzamin ustny z literatury współczesnej II rok stacj. i niestacj. s. 219
Dr Anna Musiałkonsultacje i egzamin w sesji poprawkowej22.09.2017 (piątek) godz. 12:30-13:30 -egzamin/zaliczenie poprawkowe z metodyki (wszystkie grupy), s. 221

22.09.2017 (piątek) godz. 13:30-14:30 - konsultacje, s. 221 lub 228
Mgr Alicja Lewickakonsultacje w sesji poprawkowejFilologia Angielska st. stacjonarne, 20 września (środa) godz. 8.30-10.00, pokój 228

Filologia Germańska, st. stacjonarne, 20 września godz. 10.00-11.30, pokój 228
Mgr Magdalena Hądzlik-Dudkakonsultacje i egzamin w sesji poprawkowej25.09 (poniedziałek) p. 128 - 8.30-10.00 - konsultacje

10.00-11.30 - poprawkowy egzamin z
tłumaczeń praktycznych

(Osoby, które mają do poprawy więcej niż jeden
przedmiot proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy).
Dr Agata Chrobotkonsultacje w sesji poprawkowej20.09.2017 ( środa) godz. 15.00 - 16.30 w sali 230
Dr Michał MazurkiewiczKonsultacje i poprawki w sesji poprawkowejKonsultacje i poprawki w sesji poprawkowej:
21.09, g. 11-12, p. 230
25.09, g. 11-12, p. 230
Dr Dorota LeśniakEgzamin i wpisy w sesji poprawkowejEgzamin poprawkowy oraz wpisy z Wstępu do Psycholingwistyki oraz Gramatyki Opisowej odbędą się 18 września. Pozostałe przedmioty - 19 września.

Szanowni Państwo,
zgodnie z Państwa prośbą zmianie ulegają godziny egzaminów poprawkowych


18 września - godz. 10:00
19 września - godz. 10:00

Numer sali proszę sprawdzić na portierni.

Dr Beata Domagałakonsultacje w sesji poprawkowej18.09.2017 (poniedziałek), 10.00 - 11.30, pokój 132.
Dr Urszula Niekrakonsultacje w sesji poprawkowej19.09. od godz. 15.00-16.30.
Dr Karolina Jarmołowskakonsultacje w sesji poprawkowej25 września (poniedziałek), godz. 11.30-13:00, s. 128
Dr Krzysztof Kasińskikonsultacje w sesji poprawkowej18.09.2017 w godz. 15.00-16.30
Mgr Paulina Pietraskonsultacje w sesji poprawkowej18.09 (poniedziałek) w godz. 12.30-14.00 pok. 229
Dr Ewa Piotrowska-Oberdakonsultacje w sesji poprawkowej19 września w godz. 8.00-9.30 s. 107
Mgr Dariusz M. Koniewiczkonsultacje w sesji poprawkowej18.09 - 10:30 do 12:30
26.09 - 10:30 do 12:30
Dr Anna Szczepanek-Guzkonsultacje i zaliczenia w sesji poprawkowej20 września, godz. 10.45-12.00, s. 221

22 września, godz. 16.00-17.00, s.221 (studia niestacjonarne)
Mgr Monika Szczepaniakkonsultacje w sesji poprawkowej
Mgr Ewa Dziewięckakonsultacje w sesji poprawkowej18.09 o godz. 10.00
Dr Paweł Kapturkonsultacje w sesji poprawkowej22.09 (piątek), godz. 12.30 - 14.00, pokój 228
Dr Beata Głowińskakonsultacje w sesji poprawkowej18 września godz 10 (pokój 228)

26 września godz 10 (pokój 228)
Dr Urszula Niekrakonsultacje w sesji poprawkowej19.09. od godz. 15.00-16.30.
Dr Małgorzata Mochońkonsultacje w sesji poprawkowej18.09. (poniedziałek) godz. 12.00 - 13.30
20.09. (środa) godz. 12.00 - 13.30
Dr Magdalena Feretkonsultacje w sesji poprawkowejczwartek 21.09. godz. 12.00-13.30. W razie konieczności konsultacje możliwe po zebraniu
Mgr Bożena Wieruskonsultacje w sesji poprawkowej18.09. godz . 9.00 -11.00
Mgr Paulina Ołowniakonsultacje w sesji poprawkowejw sesji poprawkowej: 18 września godz. 8.30-10.00
Numer sali do sprawdzenia na portierni.
Mgr Marta Chmielewskakonsultacje w sesji poprawkowej19 września (wtorek) od godz 10.00
Dr Hanna Mijaskonsultacje w sesji poprawkowej18 września w godz. 11.00-12.30
Dr Łukasz Stolarskikonsultacje w sesji poprawkowej19 września od 15:00 do 16:30
Prof. Irina Oukhvanova
Dr Shala Barczewskaegzamin ze słuchania, konsultacje oraz wpisy ocen do indeksu19 września o godz 13.30
Dr Piotr Beńkonsultacje w sesji poprawkowej22.09.2017 w godzinach 9:30-11:00 w sali 228
Dr Sylwester Łodejkonsultacje w sesji poprawkowej20.09 godz. 9.00-10.30 (pokój 131)

26.09 godz. 14.00-15.30 (pokój 131)