Serdecznie witamy na stronie internetowej Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jedynym takim miejscu w województwie świętokrzyskim, gdzie można studiować najpopularniejsze specjalności filologiczne: angielską, niemiecką i rosyjską. Wszystkie one –  mimo że tak różne – odpowiadają na wyzwania współczesności. Angielski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem na świecie. Niemieckim posługują się największe gospodarki Europy. Rosyjski otwiera drzwi do wielkich interesów w Rosji czy na Białorusi.

Studia u nas to biegłe opanowanie języka obcego; poznanie ludzi, którzy na co dzień się nim posługują, ich kultury i tradycji; zrozumienie ich relacji z Polską i Polakami. Nasza Filologia oferuje uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela, tłumacza, przewodnika turystycznego, a przede wszystkim specjalisty objaśniającego świat ludzi innej kultury i języka. Studia odbywają się na różnych poziomach, formach i trybach.

Do programu nauczania zaliczają się też możliwości semestralnych lub rocznych pobytów na zagranicznych uniwersytetach w ramach programu Erasmus, wyjazdy studyjne, a także realizowane na miejscu projekty i warsztaty.

Zapraszamy do nas nie tylko wirtualnie:)

 

Stypendium dla studentów

Stypendium dla studentów

Informacja o stypendium dla studentów: szczegóły

 
Informacja dla studentów przystępujących do obrony

Informacja dla studentów przystępujących do obrony

Informujemy, ze od obecnego roku akademickiego 2014/2015 student przystępujący do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej zobowiązany jest do załączenia...

 
Wzory ankiet samooceny

Wzory ankiet samooceny

Informujemy, że wzory ankiet samooceny dla kierunku: Filologia znajdują się w zakładce: prace dyplomowe.