Serdecznie witamy na stronie internetowej Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jedynym takim miejscu w województwie świętokrzyskim, gdzie można studiować najpopularniejsze specjalności filologiczne: angielską, niemiecką i rosyjską. Wszystkie one –  mimo że tak różne – odpowiadają na wyzwania współczesności. Angielski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem na świecie. Niemieckim posługują się największe gospodarki Europy. Rosyjski otwiera drzwi do wielkich interesów w Rosji czy na Białorusi.

Studia u nas to biegłe opanowanie języka obcego; poznanie ludzi, którzy na co dzień się nim posługują, ich kultury i tradycji; zrozumienie ich relacji z Polską i Polakami. Nasza Filologia oferuje uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela, tłumacza, przewodnika turystycznego, a przede wszystkim specjalisty objaśniającego świat ludzi innej kultury i języka. Studia odbywają się na różnych poziomach, formach i trybach.

Do programu nauczania zaliczają się też możliwości semestralnych lub rocznych pobytów na zagranicznych uniwersytetach w ramach programu Erasmus, wyjazdy studyjne, a także realizowane na miejscu projekty i warsztaty.

Zapraszamy do nas nie tylko wirtualnie:)

 

 

Germaniści – konkurs!

Germaniści – konkurs!

Szczegółowe informacje na temat konkursu organizowanego dla germanistów znajdują się na podstronie: http://ifo.ujk.edu.pl/?page_id=3107

 
Nieczynna administracja IFO

Nieczynna administracja IFO

Dnia 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) sekretariat Instytutu Filologii Obcych oraz dział informatyczny (p. 124) będą nieczynne ze względu na szkolenie pracowników.

 
Studium Języków Obcych – zapisy na egzamin certyfikacyjny

Studium Języków Obcych – zapisy na egzamin certyfikacyjny

UWAGA!!! Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje o prowadzonych zapisach na egzaminy certyfikacyjne: więcej szczegółów