Serdecznie witamy na stronie internetowej Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jedynym takim miejscu w województwie świętokrzyskim, gdzie można studiować najpopularniejsze specjalności filologiczne: angielską, niemiecką i rosyjską. Wszystkie one –  mimo że tak różne – odpowiadają na wyzwania współczesności. Angielski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem na świecie. Niemieckim posługują się największe gospodarki Europy. Rosyjski otwiera drzwi do wielkich interesów w Rosji czy na Białorusi.

Studia u nas to biegłe opanowanie języka obcego; poznanie ludzi, którzy na co dzień się nim posługują, ich kultury i tradycji; zrozumienie ich relacji z Polską i Polakami. Nasza Filologia oferuje uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela, tłumacza, przewodnika turystycznego, a przede wszystkim specjalisty objaśniającego świat ludzi innej kultury i języka. Studia odbywają się na różnych poziomach, formach i trybach.

Do programu nauczania zaliczają się też możliwości semestralnych lub rocznych pobytów na zagranicznych uniwersytetach w ramach programu Erasmus, wyjazdy studyjne, a także realizowane na miejscu projekty i warsztaty.

Zapraszamy do nas nie tylko wirtualnie:)

 

 

Wykład p. prof. Claudii Pieper wiceministra SZ RFN

Wykład p. prof. Claudii Pieper wiceministra SZ RFN

W imieniu Pana Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania prof. UJK dr hab. Wojciecha Saletry serdecznie zapraszamy studentów wykład pt: „25 lat...

 

Zajęcia dla cudzoziemców

Zajęcia dla cudzoziemców Zajęcia dla cudzoziemców (lektorat języka polskiego + wiedza o kulturze) rozpoczną się 9 października (piątek) o godzinie 11.30...

 
Informacja o sali 214

Informacja o sali 214

W sali 214 (aula) nie ma możliwości używania sprzętu multimedialnego zainstalowanego w katedrze oraz projektorów – do odwołania